Konačno primjer dobre prakse

Međimurska županija i Općina Šenkovec objavile su 21. prosinca 2013. godine obavijest o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (okolišna dozvola) postojećeg postrojenja za intenzivan uzgoj peradi poslovnog centra "Japa" u trajanju od 29. studenog do 30. prosinca. Javno izlaganje na kojem su zainteresirani građani mogli postaviti pitanja nositeljima zahvata održalo se 10. prosinca 2013. godine s početkom u 18:00 sati.

Grad Pula izigrava zakon: Puljani se zbog odluke gradonačelnika obratili Pučkom pravobranitelju

Dana 3. prosinca 2013. godine gradonačelnik Grada Pule donio je zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Pule na kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke. U navedenoj se Odluci kao lokacija za održavanje javnih skupova i manifestacija na kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke navodi „Dobrilna ulica“ te „Anticova/Laginjina ulica“. Iz grafičkog prikaza Odluke vidljivo je da se radi o prostorima terase disco cluba "Uljanik" i terase caffe bara "Mozart“ u Domu hrvatskih branitelja.

Trening "Pravne mogućnosti zaštite okoliša i kako se njima koristiti”

Zagreb, 2. do 4. prosinca 2013.

Trodnevni trening "Pravne mogućnosti zaštite okoliša i kako se njima koristiti” vodili su pravni stručnjaci iz Zelene akcije Željka Leljak Gracin i Enes Ćerimagić te prof. Lana Ofak sa zagrebačkog Pravnog fakulteta. Na treningu su sudjelovali predstavnici 20-ak udruga za zaštitu okoliša, ali i studenti upravnopravnog dijela Prava okoliša na pravnom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Cilj treninga bio je postizanje veće moći udruga u zahtijevanju poštivanja prava koja proizlaze iz Arhuške konvencije, a očekivani rezultati veće razumijevanje okolišnog prava i udruge osnažene za korištenje pravnih instrumenata. Od izuzetne je važnosti da okolišne udruge budu upoznate s pravima koja proizlaze iz nacionalnih propisa utemeljenih na Arhuškoj konvenciji. Praćenje provedbe prava koja proizle iz Arhuške konvencije uglavnom je svedeno na udruge i upravo one svojim djelovanjem na tom području brinu da se prava u praksi i poštuju. Međutim, sudska praksa na tom području još je slaba. Da bi se potaknulo korištenje pravnih instrumenata u zaštiti okoliša, udruge moraju biti upoznate s pravima na pristup informacijama i sudjelovanje u donošenju odluka na području zaštite okoliša, kao i o pravnim mogućnostima i kako se njima koristiti. Ponekad se pravo na informiranje i sudjelovanje ne mogu ostvariti bez pristupa pravosuđu.

Istarska županija organizira javnu raspravu: glavno da je forma zadovoljena

Istarska županija je 27. studenog 2013. objavila javnu raspravu o Rudarsko-geološkoj studiji potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije u trajanju od 3. do 17. prosinca 2013. Javno predstavljanje Studije s mogućnošću postavljanja pitanja organizirano je prvog dana javne rasprave - 3. prosinca u 11:00 sati. Studija je od istog datuma trebala biti dostupna i na službenoj internetskoj stranici Istarske županije. Provjerili smo u 9:00 sati ujutro, međutim Studija još uvijek nije bila objavljena.

Komentari udruga na nacrt III. Izvješća o provedbi Arhuške konvencije u Hrvatskoj

Od 25. listopada do 23. studenog 2013. godine na javnoj je raspravi bio nacrt III. izvješća o provedbi Arhuške konvencije u Hrvatskoj. Radi se o trećem po redu izvješću od 2007. godine, kada je Hrvatska postala stranka Arhuške konvencije. Pripremu Izvješća koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a u njegovoj izradi sudjeluju i druga tijela javne vlasti u čijoj je nadležnosti zaštita okoliša. U radnoj skupini za pripremu nacrta sudjelovala je i predstavnica mreže okolišnih udruga Zeleni forum iz Zelene Istre. Dio komentara udruga uvršten je u tekst nacrta Izvješća.

Studenti testiraju znanje iz upravnog prava na stvarnim slučajevima iz prakse okolišnih organizacija

U sklopu nastave iz upravnopravnog dijela Prava okoliša na pravnom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, studenti imaju priliku svoje znanje iz upravnog prava i prava okoliša „testirati“ na stvarnim slučajevima iz prakse pribavljenim od organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša i prirode. Studenti uče kako kompleksne pravne institute iz „bezličnih“ i često suhoparnih zakona i propisa primijeniti na zanimljive i aktualne pravne probleme. Ovaj oblik nastave provodio se u prošloj akademskoj godini 2012./13. te se nastavio provoditi i ove godine pod vodstvom doc. dr. sc. Lane Ofak s Katedre za upravno pravo.

Seminar za okolišne udruge o pravima i sudskoj praksi proizašloj iz Arhuške konvencije

Od izuzetne je važnosti da okolišne udruge budu upoznate s pravima koja proizlaze iz nacionalnih propisa utemeljenih na Arhuškoj konvenciji. Praćenje provedbe prava koja proizle iz Arhuške konvencije uglavnom je svedeno na udruge i upravo one svojim djelovanjem na tom području brinu da se prava u praksi i poštuju. Međutim, sudska praksa na tom području još je slaba. Da bi se potaknulo korištenje pravnih instrumenata u zaštiti okoliša, udruge moraju biti upoznate s pravima na pristup informacijama i sudjelovanje u donošenju odluka na području zaštite okoliša, kao i o pravnim mogućnostima i kako se njima koristiti. Ponekad se pravo na informiranje i sudjelovanje ne mogu ostvariti bez pristupa pravosuđu. Stoga smo u okviru projekta "Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša» od 2. do 4.prosinca 2013.

Pulska gradska vlast onemogućila pravo govora građanima - građani napustili javnu raspravu

Nakon prvog neuspješnog pokušaja organiziranja javnog izlaganja u sklopu 15-odnevne javne rasprave o izmjenama Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja grada Pule, Grad Pula je 12.11.2013. organizirao drugo javno izlaganje na kojem se okupilo oko 500 zainteresiranih građana. Neuobičajeno veliki interes Puljana za sudjelovanje u javnoj raspravi izazvali su planovi gradske prave za potpunu turistifikaciju i privatizaciju poluotoka Muzil veličine jedne petine grada.

Zelena Istra u projektu razvojne pomoći na području sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš u Kini

U sklopu projekta "Reguliranje i promocija sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš u odabranim provincijama u Kini", koji Zelena Istra provodi u suradnji s talijanskim institutom EURAC i tri kineska instituta koji se bave okolišnim znanostima, od 8. do 10. listopada 2013. održani su sastanci partnera na projektu u Jinanu (Provincija Shandong) i Kunmingu (Provincija Yunnan). Na sastanku je bilo riječi o zaključcima istraživanja slabosti sudjelovanja javnosti u postupcima PUO u Kini, o preporukama za unaprjeđenje zakonodavstva i prakse na tom području, te o treninzima za udruge i tijela javne uprave u ciljanim provincijama planiranima u ožujku 2014. Organizacija treninga, na kojima bi se kineskim dionicima trebala prenijeti najbolja europska praksa na području sudjelovanja javnosti u postupcima PUO, u nadležnosti je Zelene Istre.

Stranice