Komentari udruga na nacrt III. Izvješća o provedbi Arhuške konvencije u Hrvatskoj

Od 25. listopada do 23. studenog 2013. godine na javnoj je raspravi bio nacrt III. izvješća o provedbi Arhuške konvencije u Hrvatskoj. Radi se o trećem po redu izvješću od 2007. godine, kada je Hrvatska postala stranka Arhuške konvencije. Pripremu Izvješća koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a u njegovoj izradi sudjeluju i druga tijela javne vlasti u čijoj je nadležnosti zaštita okoliša. U radnoj skupini za pripremu nacrta sudjelovala je i predstavnica mreže okolišnih udruga Zeleni forum iz Zelene Istre. Dio komentara udruga uvršten je u tekst nacrta Izvješća.
Cilj trogodišnjih Izvješća, koje pripremaju sve stranke potpisnice Konvencije, je pregled mjera koje se poduzimaju kako bi se na zakonodavnoj i praktičnoj razini primijenile obaveze vezane uz pravo javnosti na informiranje, sudjelovanje i pristup pravosuđu. Sudjelovanje okolišnih organizacija neophodno je u pripremi Izvješća radi ukazivanja na prepreke i propuste u provedbi tih prava u praksi. U sklopu projekta «Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša» izrađen je upitnik za udruge za praćenje provedbe Arhuške konvencije. Na temelju odgovora udruga sastavljeni su i u propisanom roku dostavljeni komentari na nacrt Izvješća odnosno preporuke za pravilnu primjenu prava koja proizlaze iz Arhuške konvencije.

Tekst nacrta III. Izvješća o provedbi Arhuške konvencije u Hrvatskoj dostupan je ovdje:
http://www.mzoip.hr/doc/Propisi/Nacrt_izvjesca_25_10_2013.pdf

Content type: