Konačno primjer dobre prakse

Međimurska županija i Općina Šenkovec objavile su 21. prosinca 2013. godine obavijest o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (okolišna dozvola) postojećeg postrojenja za intenzivan uzgoj peradi poslovnog centra "Japa" u trajanju od 29. studenog do 30. prosinca. Javno izlaganje na kojem su zainteresirani građani mogli postaviti pitanja nositeljima zahvata održalo se 10. prosinca 2013. godine s početkom u 18:00 sati.

U razgovoru s koordinatoricom javne rasprave iz Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije Sandrom Golubić saznali smo da je zbog neugodnih mirisa tijekom proljeća i ljeta predmetno postrojenje problem stanovnika naselja Šenkovec već duže vrijeme.
Obavijest o provođenju javne rasprave objavljena je 21. studenog na internetskim stranicama Međimurske županije i Općine Šenkovec - zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom - Zahtjevom za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, Sažetkom zahtjeva te Tehničko-tehnološkim rješenjem. Postavljajući dokumentaciju na internetske stranice osam dana prije početka same javne rasprave produljen je rok za uvid odnosno pripremu javnosti za sudjelovanje u javnoj raspravi. Osam dana više nije puno, ali pokazuje kako je jednostavno učiniti nešto više od zakonom propisane forme javne rasprave ako se zaista želi na primjereni način informirati i omogućiti sudjelovanje javnosti.

Javnom izlaganju prisustvovalo je 39 mještana, koji su iznijeli svoje nezadovoljstvo i primjedbe. Naš je dojam da je izlaganje ovlaštenika ipak bilo prestručno i stoga dijelom nerazumljivo prisutnim građanima, o čemu bi trebalo voditi računa kada se složeni tehnološki procesi predstavljaju javnosti. Koordinatorica je građanima tijekom rasprave dodatno objasnila prava i proceduru, svrhu Knjige primjedbi te način i rokove za podnošenje primjedbi poštom. Javna rasprava bila je snimana diktafonom, a građani informirani da će se po završetku postupka tonski zapis proslijediti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode kako bi se javna rasprava preslušala i razmotrila zajedno s pristiglim pisanim komentarima. Koordinatorca je mještane savjetovala i kako da svoje pisane primjedbe „učvrste“. U naselju Šenkovec već je prošle godine, naime, bilo organizirano potpisivanje peticije stanovnika koja se odnosila na neugodne mirise iz postrojenja, pa ih je Koordinatorica pozvala da peticiju prilože uz pisane primjedbe.
Nadamo se da ćemo informiranjem javnosti o primjerima bolje prakse, poput navedenog međimurskog slučaja, motivirati i druge jedinice lokalne uprave da svojim građanima omoguće primjereni pristup informacijama i smislenu javnu raspravu.

Goran Sabol
ZEO Nobilis

Content type: