Ugrožavanje Jadrana zbog eksploatacije ugljikovodika

Priopćenje udruga okupljenih u mreži Zeleni forum

Nedavno je započeo za širu javnost nejasni postupak izrade strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Radi se o zakonom predviđenoj proceduri kojom bi trebali biti utvrđeni kumulativni učinci predloženog plana, među-sektorski utjecaji, učinci velikih razmjera te oni dugotrajni i indirektni. Nakon provedene strateške procjene, otvaraju su vrata za izdavanje dozvola za istraživanje ugljikovodika (nafta, prirodni plin i plinski kondenzat) u Jadranu.

Kad gradonačelnik prevari građane, a sud kaže da je sve po zakonu!

SLUČAJ LUČICE DELFIN – KAKO SE ODUZIMA GRAĐANIMA PRAVO DA SUDJELUJU U PLANIRANJU SVOGA GRADA I SVOJE BUDUĆNOSTI
Visoki upravni sud odbio je zahtjev Zelene Istre da se ukine odluka o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana (GUP) Grada Pule iz srpnja 2008. godine kada je Gradsko vijeće većinom glasova omogućilo da se na dotad zelenoj površini iznad lučice Delfin dozvoli gradnja četverokatnica koji će se poput zida - jer bit će u nizu - prostirati sve do obale, na čak 30 metara od mora! Unatoč tome što je zahtjev za ocjenom zakonitosti odbijen, Sud u svojem obrazloženju ne pobija niti jednu od navedenih činjenica koje su se dogodile tijekom donošenja GUP-a.

Istraživanje i eksploatacija nafte i plina u hrvatskom dijelu Jadrana - započeo postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Informirajte se! Uključite se!

Ministarstvo gospodarstva objavilo je poziv za sudjelovanju u postupku utvrđivanja sadržaja strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Prijedlozi za obavezni sadržaj strateške studije mogu se dostaviti Ministarstvu do 29. rujna 2014.

Okolišne udruge okupljene u mreži Zeleni forum dostavit će svoje prijedloge obaveznog sadržaja strateške studije. No, da bismo i širu javnost informirali i pospješili slanje komentara i prijedloga, dajemo neke osnovne informacije o Okvirnom planu i programu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, razjašnjavamo osnovne pojmove i ukazujemo na glavne rizike takvih aktivnosti u Jadranskom moru.

Otvoren poziv za izbor primjera najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje

Sudjelovanje javnosti u procesima odlučivanja može unaprijediti kvalitetu odluke, dati joj veći legitimitet i doprinijeti njenoj uspješnoj provedbi. Zbog prakse samo formalnog, onom zakonom propisanog odrađivanja javnih rasprava došlo je do dramatičnog gubitka povjerenja u javnu upravu kao i, općenito, u vladavinu prava. Samo istinsko sudjelovanje javnosti može osigurati djelovanje u javnom interesu odnosno izgradnju izgubljenog povjerenja.

Otvoreni podaci smanjuju korupciju i otvaraju radna mjesta

Informatizacija u posljednjem desetljeću zasigurno je pomogla u tome da su brojne informacije javnih vlasti dostupnije nego u eri prije interneta kada je bilo nezamislivo surfati službenim dokumentima neke gradske ili državne uprave (naravno, pri tome trebamo uzeti u obzir da nisu svi građani informatički pismeni i da nemaju svi pristup internetu). Transparentnost podataka omogućuje građanima donošenje boljih odluka, a istovremeno kad su odluke vladajućih transparente smanjuje se korupcija u društvu. Nije slučajno da je upravo pravo na pristup informacijama jedno od ključnih prava građana pa tako i u području okoliša gdje je ovo pravo prvi i temeljni stup Arhuške konvencije.

Uvijek aktualna presuda Europskog suda za ljudska prava o pravu na tiho uživanje doma

Svakog ljeta se ponovo aktualizira značaj presude Europskog suda za ljudska prava iz 2010. godine o pravu na tiho uživanje doma. Zakon o zaštiti od buke vlasnici ugostiteljskih objekata krše učestalo, Sanitarrna inspekcija uglavnom izbjegava nadzor noću, gradske uprave potiču svojim odlukama kršenje Zakona (npr. odlukom o radnom vremenu svih ugostiteljskih objekata i terasa do 3 ili 4 ujutro ili dopuštenjem za višednevne pa čak i višemjesečne "javnie manifestacije" s dozvolom za emitiranje buke do 95 decibela do ranih jutranjih sati). Opravdanje se nalazi u "potrebama turizma" (mada, zbog zaštite gostiju, ni u jednom od turisitičkih naselja u privatnom vlasništvu nećete naići na buku na otvorenom poslije 23 ili 24 sata). Problem se pokušava relativizirati a građane terorizirane bukom proglasiti "nervoznima" ili "onima koje sve smeta".

GRAD PULA USPIO U NAUMU – NA IZLAGANJU O IZMJENAMA GUP-a 16. SRPNJA NIJE SE POJAVIO NITKO

Nitko osim predstavnice Zelene Istre, koja je prisutne predstavnike Grada upozorila da je sasvim jasno da organizirati javnu raspravu o ciljanim izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana i Urbanističkog plana uređenja Max Stoja usred ljeta u 16:00 sati, kada su ljudi na godišnjem, na poslu ili su tek svršili s poslom pa žure kućama na ručak i odmor, zapravo znači učiniti sve da se ispoštuje zakon, ali oteža i onemogući građanima da čuju i pitaju. Izlaganje su izvršile dvije predstavnice izrađivača plana, tvrtke Urbanistica i Zagreb, a u vijećnici su bila prisutna i dva predstavnika tvrtke Istra cement nekretnine, koja je platila izmjene UPU-a Max Stoja prema vlastitim potrebama.

Izvješće organizacija civilnog društva o kršenju Aarhuške konvencije u Hrvatskoj predano Tajništvu konvencije

Zelena Istra je prije održavanja 5. Sastanka stranaka Aarhuške Konvencije u suradnji s pravnim stručnjacima pripremila i Tajništvu konvencije dostavila izvješće o njenom kršenju u Hrvatskoj. Sastanak stranaka konvencije održan je u Maastrichtu od 30. lipnja do 4. srpnja 2014. i na njemu je predstavnica hrvatskih organizacija za zaštitu okoliša imala prilike predstaviti izvještaj te tiskanu verziju na engleskom jeziku podijeliti sudionicima sastanka. Izvješće je objavljeno i na internetskim stranicama Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu, tijela pod čijim je okriljem Konvencija i stvorena - http://www.unece.org/env/pp/reports_organisations.html

NAJSIGURNIJE JE JAVNU RASPRAVU O NEKOM PLANU ORGANIZIRATI USRED LJETA I TO U 16:00 SATI

Po običaju, Grad Pula raspisuje javnu raspravu o izmjenama jednog Urbanističkog plana uređenja usred ljeta. Ovaj puta se radi o izmjenama UPU-a Max Stoja, koji je nedavno usvojen. Vrijedi otići na izlaganje 16.7. (ako već niste na otocima, kod rođaka ili na Fratarskom otoku) u 16:00 sati (po zvizdanu) i vidjeti za koga se i kako ovaj put mijenja jedan gradski plan. Dakle, ne u 18:00 ili 19:00 , kada vrućina malo popusti, nego odmah poslije posla, ako niste na godišnjem, bez ručka, znojni i umorni ili ostavite ležaljku i šugaman - i trk na javnu raspravu.

Stranice