Grad Pula izigrava zakon: Puljani se zbog odluke gradonačelnika obratili Pučkom pravobranitelju

Dana 3. prosinca 2013. godine gradonačelnik Grada Pule donio je zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Pule na kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke. U navedenoj se Odluci kao lokacija za održavanje javnih skupova i manifestacija na kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke navodi „Dobrilna ulica“ te „Anticova/Laginjina ulica“. Iz grafičkog prikaza Odluke vidljivo je da se radi o prostorima terase disco cluba "Uljanik" i terase caffe bara "Mozart“ u Domu hrvatskih branitelja.

Navedeni ugostiteljski objekti su Odlukom o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Pule na kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke od 28. srpnja 2008. bili predviđeni kao lokacija za održavanje javnih skupova i manifestacija. Temeljem navedene Odluke oni su svoje redovno poslovanje obavljali protivno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonu o zaštiti od buke i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama u kojima ljudi rade i borave. Stanari okolnih zgrada godinama su se zbog kršenja tih zakona, odnoso svojih prava obraćali Gradskom vijeću, gradonačelniku Grada Pule i svim državnim institucijama.

Prijedlogom nove Odluke uvodi se nova lukavština - više se ne navode lokacije ugostiteljskih objekata kao javne površine za održavanje javnih manifestacija, nego - imena ulica. Očito je da je gradonačelnik Miletić, svjestan nezakonitosti prethodne, odlučio donijeti novu odluku kojom opet želi izigrati zakon. Predložene lokacije za održavanje javnih skupova i manifestacija na kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke - „Dobrilna ulica“ i „Anticova/Laginjina ulica“ opet su usmjerene isključivo na omogućavanja navedenim ugostiteljskim objektima da svoju djelatnost ponovno obavljaju protivno propisima kojima je reguliran rad ugostiteljskih objekata. Prekoračenje dopuštenih razina buke u tim će lokalima nesumnjivo ponovno dovesti do kršenja prava stanara okolnih zgrada na noćni mir i odmor. Terasa disco cluba Uljanik čak se formalno i ne vodi kao prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a svim građanima Grada Pule, pa i šire, poznato je da je terasa fizički (u građevinskom i prostornom smislu) sastavni dio objekta disco club Uljanik.

Također je za napomenuti da su navedene ulice svojom širinom (2 kolničke trake i nogostup) namijenjene isključivo za promet vozila i kretanje pješaka te prostorno i prometno uopće nisu pogodne za okupljanje većeg broja ljudi i postavu urbane opreme, odnosno krajnje su neprikladne za održavanje javnih skupova i manifestacija. Štoviše, postavljanje urbane opreme, koja je uobičajeno sastavni dio manifestacija, protivi se odredbama članka 15. Odluke o komunalnom redu Grada Pule, koji propisuje da postavljenje opreme ne smije ometati odvijanje kolnog i pješačkog prometa, a upitna je i suglasnost s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se odlučivati o Prijedlogu Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Pule na kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke zakazana je za 12. prosinca 2013. godine. Sve smo vijećnike obavijestili o protuzakonitost predložene Odluke, te će u eventualno kršenje zakona svjesno i informirani.
Inicijativa građana za reguliranje problema buke, koja djeluje u okviru Zelene Istre, uputila je protiv navedene Odluke gradonačelnika prijavu Pučkom pravobranitelju.

Content type: 
Kategorija: 
Tags: