Seminar za okolišne udruge o pravima i sudskoj praksi proizašloj iz Arhuške konvencije

Od izuzetne je važnosti da okolišne udruge budu upoznate s pravima koja proizlaze iz nacionalnih propisa utemeljenih na Arhuškoj konvenciji. Praćenje provedbe prava koja proizle iz Arhuške konvencije uglavnom je svedeno na udruge i upravo one svojim djelovanjem na tom području brinu da se prava u praksi i poštuju. Međutim, sudska praksa na tom području još je slaba. Da bi se potaknulo korištenje pravnih instrumenata u zaštiti okoliša, udruge moraju biti upoznate s pravima na pristup informacijama i sudjelovanje u donošenju odluka na području zaštite okoliša, kao i o pravnim mogućnostima i kako se njima koristiti. Ponekad se pravo na informiranje i sudjelovanje ne mogu ostvariti bez pristupa pravosuđu. Stoga smo u okviru projekta "Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša» od 2. do 4.prosinca 2013. u Zagrebu organizirali trodnevni trening "Pravne mogućnosti zaštite okoliša i kako se njima koristiti” koji će voditi pravni stručnjak iz Zelene akcije Enes Ćerimagić i prof. Lana Ofak sa zagrebačkog Pravnog fakulteta. Osim udruga za zaštitu okoliša, predviđeno je i sudjelovanje studenata Pravnog fakulteta – polaznika Street Law seminara akademske godine 2013./2014., koji će u sklopu seminara obraditi nekoliko slučajeva iz prakse udruga.
Cilj seminara je postizanje veće moći udruga u zahtijevanju poštivanja prava koja proizlaze iz Arhuške konvencije, a očekivani rezultati veće razumijevanje okolišnog prava i udruge osnažene za korištenje pravnih instrumenata.
Ministarstvo zaštite okoliša trenutno provodi projekt kojim se nastoji osnažiti provedba strateške procjene utjecaja na okoliš. Premda na snazi od 2008. godine, obaveza izrade strateške procjena utjecaja nije zaživjela pa je svaki poticaj njenoj punoj primjeni prilikom izrade strategija, planova i programa dobrodošao. Stoga smo prihvatili prijedlog tima za provedbu projekta da nam 4. prosinca u jutarnjim satima u sklopu treninga predstave zakonske novosti i način procjene o potrebi izrade SPUO te kriterije za procjenu kvalietete strateških studija.

Content type: 
Kategorija: