Studenti testiraju znanje iz upravnog prava na stvarnim slučajevima iz prakse okolišnih organizacija

U sklopu nastave iz upravnopravnog dijela Prava okoliša na pravnom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, studenti imaju priliku svoje znanje iz upravnog prava i prava okoliša „testirati“ na stvarnim slučajevima iz prakse pribavljenim od organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša i prirode. Studenti uče kako kompleksne pravne institute iz „bezličnih“ i često suhoparnih zakona i propisa primijeniti na zanimljive i aktualne pravne probleme. Ovaj oblik nastave provodio se u prošloj akademskoj godini 2012./13. te se nastavio provoditi i ove godine pod vodstvom doc. dr. sc. Lane Ofak s Katedre za upravno pravo. Studenti su dosad raspravljali o različitim problemima koji se tiču zaštite zdravlja ljudi i prirode, poput zaštite od buke od ugostiteljskih objekata i noćnih barova, zaštite od nepovoljnih utjecaja rada cementare, zaštite biološke raznolikosti na slučaju izgradnje kamenoloma i negativnih učinaka izgradnje hidroelektrana na prirodu. Rezultati rasprave dostavljaju se organizacijama civilnog društva kako bi bile bolje upoznate s pravnim mehanizmima za zaštitu zdravlja i života ljudi, prirode i okoliša.

Content type: 
Kategorija: