Otvoren poziv za izbor primjera najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje

Sudjelovanje javnosti u procesima odlučivanja može unaprijediti kvalitetu odluke, dati joj veći legitimitet i doprinijeti njenoj uspješnoj provedbi. Zbog prakse samo formalnog, onom zakonom propisanog odrađivanja javnih rasprava došlo je do dramatičnog gubitka povjerenja u javnu upravu kao i, općenito, u vladavinu prava. Samo istinsko sudjelovanje javnosti može osigurati djelovanje u javnom interesu odnosno izgradnju izgubljenog povjerenja.

Osim želje za «nesmetanim» donošenjem odluka, među razlozima za sadašnje stanje je i neshvaćanje vrijednosti i pozitivnih učinaka djelotvornog uključivanja javnosti. Primjera dobre prakse, koji bi mogli motivirati tijela javne uprave na participativne modele odlučivanja, je malo. Da bismo potaknuli tijela javne uprave da od formalnih prijeđu na djelotvornije metode uključivanja građana u odlučivanje, želimo identificirati i predstaviti najbolju hrvatsku praksu participativnog odlučivanja. Nadamo se poticanju razumijevanja razloga zbog kojih bi se, osim ideala demokracije, vlasti trebale upuštati u te zahtjevne procese. Time, naravno, nećemo riješiti sve razloge koji su u nas doveli do tako niske kulture participativnogg odlučivanja, poput korupcije ili pomanjkanja znanja i vještina u oblikovanju i vođenju participativnih procesa, No, držimo da u nekoj mjeri identificiranje i promocija najboljih praksi uključivanja javnosti odnosno rezultata i širih društvenih vrijednosti takvog načina odlučivanja ipak može stimulirati pozitivne promjene. Umjesto kritike zbog isključivanja građana iz procesa odlučivanja, tražimo pozitivne primjere koje ćemo promicati putem medija i drugih raspoloživih kanala.

Stoga pozivamo predstavnike uprave i organizacije civilnog društva da kandidiraju primjere dobre prakse uključivanja javnosti u odlučivanje. Razina odlučivanja pri tome može biti lokalna, regionalna ili nacionalna, a predmet odlučivanja propis, strategija, plan, postupak procjene utjecaja na okoliš, odlučivanje o nekoj komunalnoj akciji i drugo.

U prilogu je obrazac koji je potrebno ispuniti i dostaviti na adresu ivan.divkovic@zelena-istra.hr. Obrazac prijave potražite niže u prilogu.

Rok za predaju prijava je 20. rujna 2014. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se ocjenjivati. Prijave se šalju isključivo eletroničkom poštom na navedenu adresu.

Za dodatne informacije: dusica.radojcic@zelena-istra.hr, 052 / 506 065

Ovo se natjecanje organizira u okviru projekta “Dijalogom s civlnim društvom do boljeg okoliša” kojeg vodi Zelena Istra u suradnji s partnerskim organizacijama Zelena akcija, Pan i ZEO Nobilis, te suradnicima na projektu - Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Državnom školom za javnu upravu. Projektni tim je sastavio kriterije na temelju kojih će se ocjenjivati pristigle prijave. Prijaviti primjer dobre prakse može organizacija civilnog društva ili tijelo javne uprave.
Projektni tim će do 27. rujna 2014. procijeniti pristigle prijave, odabrati primjer najbolje prakse sudjelovanja javnosti u odlučivanju i o tome obavijestiti medije.

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Uvodni_tekst.doc483 KB
Microsoft Office document icon Obrazac_prijave.doc413 KB
Content type: