Izvješće organizacija civilnog društva o kršenju Aarhuške konvencije u Hrvatskoj predano Tajništvu konvencije

Zelena Istra je prije održavanja 5. Sastanka stranaka Aarhuške Konvencije u suradnji s pravnim stručnjacima pripremila i Tajništvu konvencije dostavila izvješće o njenom kršenju u Hrvatskoj. Sastanak stranaka konvencije održan je u Maastrichtu od 30. lipnja do 4. srpnja 2014. i na njemu je predstavnica hrvatskih organizacija za zaštitu okoliša imala prilike predstaviti izvještaj te tiskanu verziju na engleskom jeziku podijeliti sudionicima sastanka. Izvješće je objavljeno i na internetskim stranicama Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu, tijela pod čijim je okriljem Konvencija i stvorena - http://www.unece.org/env/pp/reports_organisations.html

Države potpisnice dužne su svake tri godine podnositi Tajništvu Aarhuške konvencije nacionalna izvješća o njenoj provedbi. Hrvatska je u prosincu 2013. sastavila i Tajništvu Aarhuške konvecije uputila svoje službeno III. nacionalno izvješće o provedbi Konvencije. Izvješće je trebalo sadržavati sve mjere koje je država poduzela da bi se u praksi provodile odredbe Konvencije, ali i sve prepreke i poteškoće u njezinoj implementaciji. Izvješće obuhvaća razdoblje od tri godine. Prethodna dva hrvatska izvješća sadržavala su uglavnom pozitivnu ocjenu o mjerama koje država provodi kako bi se duh Aarhuške konvencije osjetio i u praksi – premda je praksa bila daleko od idilične slike koja se htjela prikazati. Prepreke u ostvarivanju prava na informacije, na sudjelovanje i pristup pravosuđu u Hrvatskoj neosporno postoje, kao i razlika između duha Aarhuške konvencije i njezine primjene u našoj praksi. Informacije koje idu u prilog unapređenju primjene tih prava rado se plasiraju. Međutim, one o neusklađenosti zakonodavstva i njegovoj lošoj primjeni ne uključuju se u službene izvještaje tako rado jer predstavljaju dokaz o loše obavljenom poslu. Smatrajući da ni III. nacionalno izvješće o provedbi Aarhuške konvencije koje je pripremila Hrvatska ne odražava pravu sliku prepreka u ostvarivanju prava koja proizlaze iz Aarhuške konvencije, okolišne udruge pripremile su paralelno izvješće i dostavile ga Tajništvu.
Izvješće sadrži popis neusklađenosti Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o rudarstvu s Aarhuškom konvencijom te neusklađenost postupka ocjene zakonitosti općih akata s Aarhuškom konvencijom. Kršenje Konvencije predstavlja i uskraćivanje besplatne pravne pomoći organizacijama civilnoga društva. U izvješću su opisani i primjeri iz prakse poput kršenja odredbi o minimalnim rokovima sudjelovanja javnosti u postupku izrade zakona, o neprikladnom vremenu održavanja javnih rasprava i rokova za sudjelovanje, uskom tumačenju pojma zainteresirana javnost te kršenju odredbi o pravovremenosti pravnih lijekova u postupcima izdavanja raznih dozvola. Osim toga, sudkse odluke nedostupne su javnosti, a sankcije za nepoštivanje odredbi o uključivanju javnosti u postupke odlučivanja izostaju.
Kao potpisnice Aarhuška konvencije, Hrvatska je dužna svoje zakonodavstvo i praksu uskladiti s njenim odredbama.
Izvješće na hrvatskom i engleskom jeziku možete preuzeti ovdje:
http://aarhus.zelena-istra.hr/publikacije

Content type: