Sudjelovanje javnosti

Primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš za golf igralište Plava i Zelena laguna

Kopernikanski obrat u stajalištu zagovarača golfa u Istri u pogledu nekretninskog biznisa

Vrlo je zanimljiv obrat s teze da golf bez nekretninskog biznisa nije isplativ, koje smo godinama slušali, do nove kako “Istri ne treba nekretninski golf”. Radi se o akrobacijama koje samo političari mogu bez-obrazno izvesti, a izrađivači Studija utjecaja na okoliš po ovoj ili onoj potrebi dokazati. Studija utjecaja na okoliš za golf igralište Plava i Zelena Laguna potpuno je u skladu s takvim trendom.

Primjedbe na Rudarsko-geološku studiju gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije: Nužno je planiranje eksploatacije mineralnih sirovina u zonama bez interesa ostalih korisnika prostora

Zadatak je prostornog plana da uskladi suprotstavljene interese u prostoru i to na način da se isključe zone u kojima ne postoje uvjeti za eksploataciju mineralnih sirovina. Javni se interes ne može osigurati jednostranom podrškom eksploataciji na mjestima gdje postoje resursi, već isključivo usklađivanjem suprotstavljenih interesa u prostoru. Tako bi se prostornim planom trebale definirati tzv. tabu zone, odnosno zone rezervirane za dugoročni turistički razvoj, zone najvrjednijih krajobraza, zone uz naselja, zone zaštićenih podzemnih voda itd. Rezultat bi bio planiranje eksploatacije mineralnih sirovina u zonama bez interesa ostalih korisnika prostora. U nastavku pročitajet primjedbe Zelene Istre te mještana Žminjštine, Lovreštine i Marčane, koji žive u susjedstvu postojećih ili planiranih kamenoloma.

Nakon kritike, Istarska županija produljila trajanje javne rasprave

Nakon što su mediji prenijeli obavijest Zelene Istre o tome kako je Istarska županija 27. studenog 2013. objavila javnu raspravu o Rudarsko-geološkoj studiji potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije u trajanju od samo 15 dana, s tim da je javno predstavljanje Studije s mogućnošću postavljanja pitanja organizirano prvog dana javne rasprave 11:00 sati kada javnost nije imala mogućnost pročitati Studiju, Istarska županije odlučila je rok javne rasprave produljiti za 15 dana, odnosno do 3. siječnja 2014, te organizirati još jednu javnu prezentaciju Studije. Osim toga, nadležni je pročelnik odlučio primiti i predstavnike zaineresirane javnosti - Zelene Istre i predstavnike inicijative građana koji žive u susjedstvu kamenoloma u Istri, nakon što je mjesecima sastanak odgađan.

Konačno primjer dobre prakse

Međimurska županija i Općina Šenkovec objavile su 21. prosinca 2013. godine obavijest o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (okolišna dozvola) postojećeg postrojenja za intenzivan uzgoj peradi poslovnog centra "Japa" u trajanju od 29. studenog do 30. prosinca. Javno izlaganje na kojem su zainteresirani građani mogli postaviti pitanja nositeljima zahvata održalo se 10. prosinca 2013. godine s početkom u 18:00 sati.

Istarska županija organizira javnu raspravu: glavno da je forma zadovoljena

Istarska županija je 27. studenog 2013. objavila javnu raspravu o Rudarsko-geološkoj studiji potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije u trajanju od 3. do 17. prosinca 2013. Javno predstavljanje Studije s mogućnošću postavljanja pitanja organizirano je prvog dana javne rasprave - 3. prosinca u 11:00 sati. Studija je od istog datuma trebala biti dostupna i na službenoj internetskoj stranici Istarske županije. Provjerili smo u 9:00 sati ujutro, međutim Studija još uvijek nije bila objavljena.

Komentari udruga na nacrt III. Izvješća o provedbi Arhuške konvencije u Hrvatskoj

Od 25. listopada do 23. studenog 2013. godine na javnoj je raspravi bio nacrt III. izvješća o provedbi Arhuške konvencije u Hrvatskoj. Radi se o trećem po redu izvješću od 2007. godine, kada je Hrvatska postala stranka Arhuške konvencije. Pripremu Izvješća koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a u njegovoj izradi sudjeluju i druga tijela javne vlasti u čijoj je nadležnosti zaštita okoliša. U radnoj skupini za pripremu nacrta sudjelovala je i predstavnica mreže okolišnih udruga Zeleni forum iz Zelene Istre. Dio komentara udruga uvršten je u tekst nacrta Izvješća.

Pulska gradska vlast onemogućila pravo govora građanima - građani napustili javnu raspravu

Nakon prvog neuspješnog pokušaja organiziranja javnog izlaganja u sklopu 15-odnevne javne rasprave o izmjenama Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja grada Pule, Grad Pula je 12.11.2013. organizirao drugo javno izlaganje na kojem se okupilo oko 500 zainteresiranih građana. Neuobičajeno veliki interes Puljana za sudjelovanje u javnoj raspravi izazvali su planovi gradske prave za potpunu turistifikaciju i privatizaciju poluotoka Muzil veličine jedne petine grada.

Zelena Istra u projektu razvojne pomoći na području sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš u Kini

U sklopu projekta "Reguliranje i promocija sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš u odabranim provincijama u Kini", koji Zelena Istra provodi u suradnji s talijanskim institutom EURAC i tri kineska instituta koji se bave okolišnim znanostima, od 8. do 10. listopada 2013. održani su sastanci partnera na projektu u Jinanu (Provincija Shandong) i Kunmingu (Provincija Yunnan). Na sastanku je bilo riječi o zaključcima istraživanja slabosti sudjelovanja javnosti u postupcima PUO u Kini, o preporukama za unaprjeđenje zakonodavstva i prakse na tom području, te o treninzima za udruge i tijela javne uprave u ciljanim provincijama planiranima u ožujku 2014. Organizacija treninga, na kojima bi se kineskim dionicima trebala prenijeti najbolja europska praksa na području sudjelovanja javnosti u postupcima PUO, u nadležnosti je Zelene Istre.

Seminar «Informiranje i sudjelovanje javnosti: jeste li spremni za promjenu?

Zelena Istra u suradnji s partnerskim organizacijama - Zelenom akcijom, Panom i Nobilisom te Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Državnom školom za javnu upravu organizira ciklus seminara pod nazivom «Informiranje i sudjelovanje javnosti: Jeste li spremni za promjenu? Alati za razumijevanje i primjenu transparentnog i inkluzivnog odlučivanja». Cilj seminara namijenjenih predstavnicima lokalne i regionalne uprave u Istarskoj, Karlovačkoj Zagrebačkoj i Međimurskoj županiji je upoznati sudionike s postojećim alatima za primjenu transparentnog i inkluzivnog odnosno participativnog odlučivanja.

Seminari će se održati u Puli 24. rujna, u Karlovcu 25. rujna, Zagrebu 26. rujna i Murskom Središću 27. rujna 2013. godine.

Javna rasprava o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje - Što je to? Slučaj ljevaonice Ferro Preiss

U razdoblju od 20. lipnja do 19. srpnja 2013. provedena je javna rasprava u vezi objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje ljevaonice sivog lijeva poduzeća Ferro-Preis d.o.o. iz Čakovca. Javni uvid u Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša te Tehničko-tehnološko rješenje održao se u navedenom razdoblju u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo grada Čakovca. Za vrijeme trajanja javne rasprave građani su mogli dati svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe u vezi predmetnog postrojenja te ih upisati u Knjigu primjedbi. Tako je glasila službena javna obavijest građanima – koju je malo tko razumio.

Stranice