Primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš za golf igralište Plava i Zelena laguna

Kopernikanski obrat u stajalištu zagovarača golfa u Istri u pogledu nekretninskog biznisa

Vrlo je zanimljiv obrat s teze da golf bez nekretninskog biznisa nije isplativ, koje smo godinama slušali, do nove kako “Istri ne treba nekretninski golf”. Radi se o akrobacijama koje samo političari mogu bez-obrazno izvesti, a izrađivači Studija utjecaja na okoliš po ovoj ili onoj potrebi dokazati. Studija utjecaja na okoliš za golf igralište Plava i Zelena Laguna potpuno je u skladu s takvim trendom.

Zelena Istra u zakonskom je roku do 13. siječnja 2014. uputila primjedbe na navedenu Studiju. Iz primjedbi, koje potražite na dnu teksta, izdvajamo:
Umjesto na ekološki manje osjetljivim lokacijama, na devastiranim područjima koje bi golf mogao oplemeniti, golf se i Istri u pravilu planira u zaštićenom obalnom području, na vrijednom i visokovrijednom poljoprivrednom zemljištu, zbog golfa se planiraju sjeći šume, golf se planira uz sam rub područja nacionalne ekološke mreže (Natura 2000 područja). To je, naravno, u suprotnosti sa smjernicama iz dokumenta "Kriteriji i smjernice za planiranje golfskih igrališta”, koje je u listopadu 2010. izradio i objavio Savjet prostornog uređenja Republike Hrvatske. U njemu se navodi da »potencijalno izgledne lokacije golfskih igrališta, prema obilježjima područja, jesu: na manje kvalitetnim ili devastiranim područjima; udaljene od obalnog pojasa mora, rijeka i jezera; na zemljištu koje nije poljodjelsko... Izgradnja golfskog igrališta ne smije prouzročiti štete smanjenjem resursa pitke vode, sustavom odvodnje, zauzimanjem vrijednog šumskog i kvalitetnog poljodjelskog zemljišta...». Izrađivač Studije mudro taj dio smernica ne spominje.
Najneobičniji dio same Studije svakako je njen zaključni dio odnosno zbirna ocjena utjecaja zahvata: utjecaj na reljef, tlo. vodu, vegetaciju i faunu ocijenjen je kao pozitivan. Negativnih utjecaja nema. Nije li to zbilja previše čak i za najdobronamjernijeg zagovarača izgradnje golf igrališta?
Evo nekih komičnih dijelova te “analize” (skala od 1 do 5, gdje je 1 najmanji utjecaj a 5 najveći): Tijekom izgradnje, utjecaj planiranog zahvata na reljef biti će veoma mali pozitivni utjecaj (+ 0,77) , a onaj negativni vrlo mali (- 0,87). Tijekom izgradnje, utjecaj planiranog zahvata na tlo biti će mali negativni (- 1,57). Tijekom korištenja utjecaj na tlo biti će neutralan (+ 0,01). Tijekom korištenja utjecaj na vode biti će mali pozitivni (+ 1,45). Tijekom izgradnje utjecaj planiranog zahvata na vegetaciju biti će mali negativan (- 1,28). Tijekom izgradnje utjecaj planiranog zahvata na krajobraznu raznolikost biti će veoma mali negativan (- 0,80), a tijekom korištenja srednji pozitivni utjecaj (+ 2,25).
Sav taj zanemarivo mali negativni utjecaj uspjeli su utvrditi za zahvat koji obuhvaća: sječu šume, trajnu prenamjenu i uništavanje poljoprivrednih površina, na 27 ha teške zemljane radove i uklanjanje vegetacije s velikim utjecajem na reljef, površinski pokrov, faunu, prirodne vrijedosti, tlo, površinske vode, intenzivno tretiranje područja kemikalijama, uništavanje ruralnog krajobraza, veliku potrošnju vode i blizinu područja Natura 2000.

PrilogVeličina
PDF icon ZI_primjedbe_2014_01_13.pdf623.72 KB
Content type: