Nakon kritike, Istarska županija produljila trajanje javne rasprave

Nakon što su mediji prenijeli obavijest Zelene Istre o tome kako je Istarska županija 27. studenog 2013. objavila javnu raspravu o Rudarsko-geološkoj studiji potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije u trajanju od samo 15 dana, s tim da je javno predstavljanje Studije s mogućnošću postavljanja pitanja organizirano prvog dana javne rasprave 11:00 sati kada javnost nije imala mogućnost pročitati Studiju, Istarska županije odlučila je rok javne rasprave produljiti za 15 dana, odnosno do 3. siječnja 2014, te organizirati još jednu javnu prezentaciju Studije. Osim toga, nadležni je pročelnik odlučio primiti i predstavnike zaineresirane javnosti - Zelene Istre i predstavnike inicijative građana koji žive u susjedstvu kamenoloma u Istri, nakon što je mjesecima sastanak odgađan. Apel Zelene Istre potaknuo je Županiju da od formalnog zadovoljavanja zakonskog minimuma, raspravu organizirai na način da se građanima zaista omogući sudjelovanje. Premda bi takvi demokratski standardi trebali biti ustaljena praksa, još je uvijek potrebno nadzirati procedure i ukazivati na razliku između pukog zadovoljavanja propisa i stvarne i poštene javne rasprave.

Content type: