Sudjelovanje javnosti

Istraživanje i eksploatacija nafte i plina u hrvatskom dijelu Jadrana - započeo postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Informirajte se! Uključite se!

Ministarstvo gospodarstva objavilo je poziv za sudjelovanju u postupku utvrđivanja sadržaja strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Prijedlozi za obavezni sadržaj strateške studije mogu se dostaviti Ministarstvu do 29. rujna 2014.

Okolišne udruge okupljene u mreži Zeleni forum dostavit će svoje prijedloge obaveznog sadržaja strateške studije. No, da bismo i širu javnost informirali i pospješili slanje komentara i prijedloga, dajemo neke osnovne informacije o Okvirnom planu i programu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, razjašnjavamo osnovne pojmove i ukazujemo na glavne rizike takvih aktivnosti u Jadranskom moru.

Otvoren poziv za izbor primjera najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje

Sudjelovanje javnosti u procesima odlučivanja može unaprijediti kvalitetu odluke, dati joj veći legitimitet i doprinijeti njenoj uspješnoj provedbi. Zbog prakse samo formalnog, onom zakonom propisanog odrađivanja javnih rasprava došlo je do dramatičnog gubitka povjerenja u javnu upravu kao i, općenito, u vladavinu prava. Samo istinsko sudjelovanje javnosti može osigurati djelovanje u javnom interesu odnosno izgradnju izgubljenog povjerenja.

Izvješće organizacija civilnog društva o kršenju Aarhuške konvencije u Hrvatskoj predano Tajništvu konvencije

Zelena Istra je prije održavanja 5. Sastanka stranaka Aarhuške Konvencije u suradnji s pravnim stručnjacima pripremila i Tajništvu konvencije dostavila izvješće o njenom kršenju u Hrvatskoj. Sastanak stranaka konvencije održan je u Maastrichtu od 30. lipnja do 4. srpnja 2014. i na njemu je predstavnica hrvatskih organizacija za zaštitu okoliša imala prilike predstaviti izvještaj te tiskanu verziju na engleskom jeziku podijeliti sudionicima sastanka. Izvješće je objavljeno i na internetskim stranicama Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu, tijela pod čijim je okriljem Konvencija i stvorena - http://www.unece.org/env/pp/reports_organisations.html

NAJSIGURNIJE JE JAVNU RASPRAVU O NEKOM PLANU ORGANIZIRATI USRED LJETA I TO U 16:00 SATI

Po običaju, Grad Pula raspisuje javnu raspravu o izmjenama jednog Urbanističkog plana uređenja usred ljeta. Ovaj puta se radi o izmjenama UPU-a Max Stoja, koji je nedavno usvojen. Vrijedi otići na izlaganje 16.7. (ako već niste na otocima, kod rođaka ili na Fratarskom otoku) u 16:00 sati (po zvizdanu) i vidjeti za koga se i kako ovaj put mijenja jedan gradski plan. Dakle, ne u 18:00 ili 19:00 , kada vrućina malo popusti, nego odmah poslije posla, ako niste na godišnjem, bez ručka, znojni i umorni ili ostavite ležaljku i šugaman - i trk na javnu raspravu.

Prosvjed u Puli protiv donošenja prostornih planova za Muzil

Na pulskom se Forumu 8. svibnja 2014. odvio do sada najveći protest protiv lokalne vlasti. Građani su prosvjedovali punih pet sati protiv donošenja prostornog plana za poluotok Muzil, ali i protiv politike koja je dovela do takvog plana. Unatoč njihovim apelima gradski su vijećnici IDS-a, HNS-a i Zelene stranke plan usvojili i potom pobjegli kroz stražnji izlaz Gradske palače. Dramatični trenuci tog pulskog popodneva ostat će zabilježeni u povijesti grada.
Publikacija Forum 8/5 – arhiv kronologijom i fotografijama dokumentira ta zbivanja.

Forum 8/5 možete pročitati ovdje:
https://app.box.com/s/bgfn0hq05gj42n491hnl

Javna debata "Strah od građana"

Javna debata o razlozima i reperkusijama izbjegavanja mehanizama neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju na lokalnoj razini
Uvodničar i moderator Hrvoje Jurić

Jedna od temeljnih uloga jedinica lokalne samouprave trebala bi biti stvaranje mogućnosti za uključivanje građana u društveni i politički život u zajednici, odnosno razvoj demokracije. Nažalost, ta uloga nije ispunjena. Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju predviđeno je i zakonom pa je tako definirano da "građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana", što se u praksi događa vrlo rijetko. Lokalna politika je škola demokracije, a mi konstantno padamo na tom ispitu.

Zašto vlast ima strah od građana? Što zajednica time gubi? Može li izravna demokracija ugroziti predstavničku?

Zelena Istra u projektu razvojne pomoći u Kini

Intenzivni angažman Zelene Istre na području sudjelovanja javnosti u procjeni utjecaja na okoliš svrstao je udrugu među one koje, zbog poznavanja propisa, domaće i inozemne prakse te velikog neposrednog iskustva, mogu pružiti pomoć u oblikovanju zakonodavstva i unapređenju prakse u zemljama koje po standardima okolišne demokracije zaostaju za europskim. Sudjelovanje u projektu "Reguliranje i promocija sudjelovanja javnosti u procjeni utjecaja na okoliš u odabranim kineskim provincijama" rezultat je stečenog iskustva ali i iznimna prilika za stjecanje novih iskustava i informacija. Projekt je financiran europskim novcem iz europsko-kineskog Programa okolišnog upravljanja. Projekt vodi talijanski institut Eurac, a Zelena Istra je partner zajedno s tri kineska državna instituta za okolišne znanosti. Projekt je započeo u ožujku 2013. i traje do svibnja 2014.

Izrađeni prijedlozi za poboljšanje prakse informiranja i uključivanja javnosti u okolišno odlučivanje

Rijetka su tijela javne uprave koja koriste više od zakonom propisanog minimuma prilikom informiranja i uključivanja javnosti u okolišno odlučivanje. Metode informiranja uglavnom se svode na pasivno pružanje informacija objavama u tiskanim medijima i internetskim stranicama nadležnog tijela. Sudjelovanje javnosti u, primjerice, postupcima procjene utjecaja na okoliš ili u javnim raspravama o prostornim planovima rijetko je smisleno i učinkovito upravo zbog toga što mu je primarna svrha zadovoljiti propise, a ne i zaista omogućiti javnosti da utječe na proces donošenja tih dokumenata. Propisno odrađenim javnim raspravama, nakon kojih se u potpunosti ignoiriraju svi inputi javnosti, svejedno se stječe legalnost neke odluke. Brojni prosvjedi koji nastaju upravo zbog opisanog pristupa uključivanju javnosti pokazali su da odluke donošene na taj način nemaju i potrebni legitimitet.

Stranice