Zelena Istra u projektu razvojne pomoći u Kini

Intenzivni angažman Zelene Istre na području sudjelovanja javnosti u procjeni utjecaja na okoliš svrstao je udrugu među one koje, zbog poznavanja propisa, domaće i inozemne prakse te velikog neposrednog iskustva, mogu pružiti pomoć u oblikovanju zakonodavstva i unapređenju prakse u zemljama koje po standardima okolišne demokracije zaostaju za europskim. Sudjelovanje u projektu "Reguliranje i promocija sudjelovanja javnosti u procjeni utjecaja na okoliš u odabranim kineskim provincijama" rezultat je stečenog iskustva ali i iznimna prilika za stjecanje novih iskustava i informacija. Projekt je financiran europskim novcem iz europsko-kineskog Programa okolišnog upravljanja. Projekt vodi talijanski institut Eurac, a Zelena Istra je partner zajedno s tri kineska državna instituta za okolišne znanosti. Projekt je započeo u ožujku 2013. i traje do svibnja 2014. Europsko-kineski Program okolišnog upravljanja sastoji se od 15 projekata koji se bave temama proizašlim iz Aarhuške konvencije – pravom na informiranje, pravom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu te okolinom odgovornošću tvrtki.
Nakon analize kineskog zakonodavstva koje regulira područje procjene utjecaja na okoliš i sudjelovanja javnosti u tim postupcima, identificirani su glavni nedostaci i prepreke za djelotvorno sudjelovanje javnosti. Pripremljene su i preporuke za izmjene zakondavstva koje bi doprinijele boljem informiranju i sudjelovanju i koje će biti predstavljene kineskom Ministarstvu zaštite okoliša. Od 17. do 21. ožujka 2014. godine održana su dva treninga za državne službenike nadležne za povedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš i nevladine organizacije iz provincija Shandong i Yunnan. Rezultati projekta bit će predstavljeni u Beijingu u svibnju 2014.
Europska se povijest, tradicija i kultura bitno razlikuju od kineske i posve je jasno da se europska praksa ne može jednostavno kopirati odnosno primijeniti u Kini. No, također je posve izvjesno da primjeri dobre prakse koje smo donijeli u Kinu mogu polužiti za razmišljanje i interpretaciju. Od velike su važnosti bila dva susreta predstavnice Zelene Istre s nevladinim okolišnim organizacijama radi shvaćanja konteksta i ograničenja s kojima se susreću kineski okolišni aktivisti. Rigidni sustav predstavlja značajnu prepreku za uvođenje modela sudjelovanja javnosti koje poznajemo u Europi. Okoliš je u Kini platio preveliku cijenu ekonomskog rasta, koji se i mogao dogoditi u toj mjeri upravo zato što se nije vodilo računa o zagađenju voda, zraka i tla. Kinesko je društvo danas svjesno velike cijene koju plaćaju zdravljem i kvalitetom života i poduzimaju se prvi koraci kako bi se spriječilo daljnje uništavanje prirode i okoliša. Mnoge nove propise s područja zaštite okoliša i rastući pokret okolišnih organizacija ipak bi mogli opisati samo kao neravnopravnu borbu Davida i Golijata ekonomskog rasta.

Ured za udruge Vlade RH podržao je Zelenu Istru u ovom projektu osiguravši nužni udio iznosa samofinanciranja.

PrilogVeličina
Image icon DSC_0034 copy.jpg94.04 KB
Image icon DSC_0038 copy.jpg104.37 KB
Image icon DSC_0055 copy.jpg92.82 KB
Image icon DSC_0059 copy.jpg88.84 KB
Content type: