Pristup pravosuđu

Slučaj presude švedskog Vrhovnog suda u vezi s obavezom opisa alternativnog rješenja zahvata u studijama utjecaj na okoliš

Premda presude švedskog Vrhovnog suda ne spadaju u pravnu stečevinu Europske unije, zbog njene važnosti ipak objavljujemo prijevod jedne presude koja je označila prekretnicu u tretiranju obaveze opisivanja alternative iil varijante zahvata u studijama utjecaja na okoliš u Švedskoj. Problem je to s kojim se svakodnevno susrećemo i u Hrvatskoj. Izrađivači studija utjecaja na okoliš olako se odnose prema toj propisanoj obavezi, a Ministarstvo zaštite okoliša i prirode prihvaća studije i u slučajevima u kojima varijantno rješenje nije opisano. Zato je presuda švedskog Vrhovnog suda od iznimne važnosti za shvaćanje smisla nužnosti opisivanja utjecaja alternativnih rješenja i omogućavanja sudjelovanja javnosti u izjašnjavanju o alternativama u ranom postupku odlučivanja o nekom zahvatu.

U čemu je smisao sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš? Koliko su učinkoviti pravni instrumenti u zaštiti prava na sudjelovanje i zaštiti okoliša općenito?

Postupak procjene utjecaja na okoliš uveden je u zakonodavstvo većine zemalja kako bi se razvoj pokušalo učiniti održivim. Održivi razvoj mogao bi se postići uravnoteženim pristupom mogućim ekonomskim, ekološkim i društvenim učincima nekog zahvata. Drugim riječima, shvaćena je potreba za okolišno zdravijim zahvatima, koji će uzimati u obzir i širi društveni, a ne samo ekonomski interes investitora. Europska je unija svoje zakonodavstvo uskladila s tim nečelima. Međutim, gotovo 100%-tna prolaznost studija utjecaj na okoliš u postupcima procjene utjecaja u Hrvatskoj dovoljno govori o tome kako se taj postupak u nas u stvarnosti razlikuje od njegove prave svrhe. Bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy upravo je iz tog razloga htjela mijenjati Zakon i onemogućiti «olako dobivanje pozitivnog mišljenja na temelju studija na okoliš od čak 97% slučajeva».

Ministarstvo usvojilo žalbu Eko Pana i poništilo rješenje Karlovačke županije za MHE Barilović

Zbog nepravilnosti tijekom provođenja postupka, Eko Pan je krajem 2013. podnio žalbu na rješenje Karlovačke županije o prihvatljivosti izgradnje Male hidroelektrane Barilović za ekološku mrežu. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je usvojilo žalbu Eko Pana i 13. veljače 2014. godine donijelo rješenje kojim se poništava rješenje Karlovačke županije o prihvatljivosti zahvata izgradnje MHE Barilović za ekološku mrežu.

Sud Europske unije presudio: Europska komisija dužna objaviti informacije o testiranju pesticida

U nedavnom slučaju nizozemske zaklade Greenpeace (Stichting Greenpeace Nederland) i Europske akcijske mreže za pesticide (Pesticide Action Network Europe) protiv Europske komisije (Slučaj T-545/11) Opći sud Europske unije presudio je da je Europska komisija dužna pred nevladine udruge iznijeti informacije o testiranju pesticida u okolišu, čak i kada postoji rizik da će iznošenje ovih informacija nepovoljno utjecati na poslovne interese uključenih tvrtki.

Ova bi odluka Suda mogla imati dalekosežne posljedice na tvrtke te umanjiti njihove mogućnosti da ubuduće onemoguće pristup informacijama o okolišu pozivajući se na poslovnu tajnu.

Europska komisija pokušala uskratiti pristup informacijama zbog štete za poslovne interese

10 godina duga sudska nepravda u slučaju tužbe građana protiv vlasnika kamenoloma Vranja u Parku prirode Učka

Kako biste vi nazvali presudu Općinskog suda u Rijeci iz prosinca 2013. godine o odbijanju tužbenog zahtjeva za postupak pokrenut radi sprječavanja štetnih utjecaja zbog prekomjerne buke i prašine te prouzrokovane materijalne i nematerijalne štete pokrenut davne 2003.?
Tužbu protiv vlasnika kamenoloma Vranja, tvrtke Readymix Croazia d.o.o je pokrenula tužiteljica iz sela Baričevići podno Učke, a presudom joj je naložena isplata naknade za troškove Readymixy u iznosu od 45.000,00 kn. Presuda joj je uručena 30. prosinca 2013., u vrijeme praznika i godišnjih odmora , a rok za žalbu po uručenju presude je 15 dana odnosno 13. siječnja 2014.

Postupak koji traje 10 godina, bez obzira na ishod, ne može se nazvati pravednim.

Plomin C na Ustavnom sudu

Nezadovoljni presudom Upravnog suda u slučaju Plomina C, tužitelji su podnijeli Ustavnu tužbu jer smatraju da sud nije mogao ne uzeti u obzir prigovor tužitelja da Plomin C očito nije u skladu s prostornim dokumentima. Naime, ako je propisano da se postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi za postupke koji su u skladu s prostornim dokumentima, onda se mora dopustiti dokazivanje da neki zahvat nije u skladu s tim dokumentima.

Eko Pan podnio tužbe Upravnom sudu u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat " Sustav obrane od poplava Srednjeg Posavlja - 1. faza MHE Brodarci"

Udruga Eko Pan je u prosincu 2013. godine podnijela dvije tužbe Upravnom sudu u Zagrebu protiv Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode kao i prijavu Upravnoj inspekciji zbog niza nepravilnosti u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Sustav obrane od poplava Srednje Posavlje – 1. faza Mala hidroelektrana Brodarci".

Grad Pula izigrava zakon: Puljani se zbog odluke gradonačelnika obratili Pučkom pravobranitelju

Dana 3. prosinca 2013. godine gradonačelnik Grada Pule donio je zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Pule na kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke. U navedenoj se Odluci kao lokacija za održavanje javnih skupova i manifestacija na kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke navodi „Dobrilna ulica“ te „Anticova/Laginjina ulica“. Iz grafičkog prikaza Odluke vidljivo je da se radi o prostorima terase disco cluba "Uljanik" i terase caffe bara "Mozart“ u Domu hrvatskih branitelja.

Stranice