Ministarstvo usvojilo žalbu Eko Pana i poništilo rješenje Karlovačke županije za MHE Barilović

Zbog nepravilnosti tijekom provođenja postupka, Eko Pan je krajem 2013. podnio žalbu na rješenje Karlovačke županije o prihvatljivosti izgradnje Male hidroelektrane Barilović za ekološku mrežu. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je usvojilo žalbu Eko Pana i 13. veljače 2014. godine donijelo rješenje kojim se poništava rješenje Karlovačke županije o prihvatljivosti zahvata izgradnje MHE Barilović za ekološku mrežu.

Eko Pan je podnio žalbu na rješenje jer Karlovačka županija nije riješila nedostatke nepotpunog zahtjeva investitora poput utvrđivanja usklađenosti zahvata s važećim dokumentima prostornog uređenja, odnosno u kojim katastarskim općinama i na kojim katastarskim česticama se zahvat planira realizirati. Zbog prirode zahvata bilo je potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš, a ne samo postupak ocjenjivanja prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Prema praksi Europskog suda pravde izraženoj u presudi C-392/96, čak i projekti malog obuhvata mogu imati značajan utjecaj na okoliš ako se planiraju na lokaciji gdje su sastavnice okoliša osjetljive na najmanje promjene te je za takve
zahvate potrebno provesti procjeu utjecaja zahvata na okoliš.

Zbog ukinutog rješenja investitor može pokrenuti žalbu na odluku MZOiP ili ponovo okrenuti cijeli postupak ispočetka.

Content type: 
Kategorija: