Eko Pan podnio tužbe Upravnom sudu u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat " Sustav obrane od poplava Srednjeg Posavlja - 1. faza MHE Brodarci"

Udruga Eko Pan je u prosincu 2013. godine podnijela dvije tužbe Upravnom sudu u Zagrebu protiv Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode kao i prijavu Upravnoj inspekciji zbog niza nepravilnosti u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Sustav obrane od poplava Srednje Posavlje – 1. faza Mala hidroelektrana Brodarci".

Postupak procjene utjecaja na okoliš (PUO) započeo je još u ljeto 2011. godine, kada je Ministarstvo donijelo Rješenje da je za navedeni zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš obzirom na obilježja zahvata odnosno vjerojatno značajni utjecaj na okoliš. Godinu dana kasnije iz potpuno neobjašnjivih razloga i unatoč tome što je o istoj stvari već donešena odluka, ponovno se pokreće postupak PUO, te Ministarstvo sada donosi odluku da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš za planirani zahvat izgradnje Male hidroelektrane Brodarci. U ponovljenom postupku u 2012. godini Eko Pan je aktivno sudjelovao u raspravi podnošenjem pisanih primjedbi. Osim činjenice da je o istoj stvari Ministarstvo u roku od samo godinu dana donijelo dvije potpuno oprečne odluke, i sam ponovljeni postupak PUO obilovao je nizom nepravilnosti. Utvrđene povrede postupka procjene utjecaja na okoliš postale su temelj za podnošenje tužbi protiv Ministarstva.

Kao najizraženije povrede postupka PUO i predmet tužbe ističemo: odlučivanje o istoj stvari/zahvatu o kojemu je već odluka donijeta, kršenje obaveze objave Rješenja na internetskim stranicama Ministarstva i kršenje obaveze razmatranja primjedbi koje je Eko Pan uputio tijekom javne rasprave. Sve iznesene činjenice predstavljaju povrede obaveza koje proizlaze iz Arhuške konvencije i temeljem te konvencije donesenih zakona i podzakonskih akata.
U ponovljenom postupku iz 2012. godine, osim što je odlučeno da nije potrebno provesti PUO, donijeta je odluka da je za namjeravani zahvat potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. Tako je došlo do situacije da neobjavljeno Rješenje, koje je prema svemu sudeći nezakonito, "proizvodi" učinke na način da se temeljem njega započinje voditi daljnji postupak Glavne ocjene zahvata na ekološku mrežu. Postupak Glavne ocjene zahvata na ekološku mrežu započeo je 2013. godine, a Eko Pan se aktivno uključio i u ovaj postupak. Eko Pan je iznio niz primjedbi na zakonitost vođenja postupka u pisanoj formi kao i usmenim primjedbama tijekom javnog izlaganja. Nažalost, i u vođenju postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu dolazi do nepravilnosti koje dovode do otežavanja i gotovo potpunog onemogućavanja sudjelovanja javnosti.

I nepravilnosti u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu postale su temelj za podnošenje tužbe. Ministarstvo uopće nije razmotrilo usmene primjedbe iznesene tijekom javnog izlaganja kao ni pisane primjedbe Eko Pana podnesene u zakonskom roku. Dodatna nepravilnost odnosi se na činjenicu da Rješenje koje je doneseno u postupku Glavne ocjene zahvata na ekološku mrežu nije objavljeno na službenim stranicama Ministarstva već na internetskom portalu Ministarstva bez istaknutog datuma objave. Postoje, dakle, dvije paralelne web stranice istog Ministarstva - na službenoj web stranici Rješenje nije nikad objavljeno (www.mzoip.hr), dok na drugoj web stranici (www.zastita-prirode.hr) nije pružena informacija o datumu objave Rješenja. Radi se o paradoksalnoj situaciji gdje se informacije vezane za vođenje postupka objavljuju paraleno i parcijalno na dvije internetske stranice istog ministarstva, što u velikoj mjeri otežava sudjelovanje javnosti.

Eko Pan je do sada aktivno sudjelovao u opisanim postupcima podnošenjem usmenih i pismenih primjedbi te odlučio zadržati aktivnu ulogu u ovom slučaju podnošenjem tužbi Upravnom sudu u Zagrebu, kojima traži poništenje Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode. U istom slučaju podnesena je i prijava Upravnoj inspekciji pri Ministarstvu uprave.

PrilogVeličina
PDF icon Mišljenje Brodarci(5.10.12.).pdf96.28 KB
Content type: 
Kategorija: