Pristup pravosuđu

Studenti testiraju znanje iz upravnog prava na stvarnim slučajevima iz prakse okolišnih organizacija

U sklopu nastave iz upravnopravnog dijela Prava okoliša na pravnom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, studenti imaju priliku svoje znanje iz upravnog prava i prava okoliša „testirati“ na stvarnim slučajevima iz prakse pribavljenim od organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša i prirode. Studenti uče kako kompleksne pravne institute iz „bezličnih“ i često suhoparnih zakona i propisa primijeniti na zanimljive i aktualne pravne probleme. Ovaj oblik nastave provodio se u prošloj akademskoj godini 2012./13. te se nastavio provoditi i ove godine pod vodstvom doc. dr. sc. Lane Ofak s Katedre za upravno pravo.

Seminar za okolišne udruge o pravima i sudskoj praksi proizašloj iz Arhuške konvencije

Od izuzetne je važnosti da okolišne udruge budu upoznate s pravima koja proizlaze iz nacionalnih propisa utemeljenih na Arhuškoj konvenciji. Praćenje provedbe prava koja proizle iz Arhuške konvencije uglavnom je svedeno na udruge i upravo one svojim djelovanjem na tom području brinu da se prava u praksi i poštuju. Međutim, sudska praksa na tom području još je slaba. Da bi se potaknulo korištenje pravnih instrumenata u zaštiti okoliša, udruge moraju biti upoznate s pravima na pristup informacijama i sudjelovanje u donošenju odluka na području zaštite okoliša, kao i o pravnim mogućnostima i kako se njima koristiti. Ponekad se pravo na informiranje i sudjelovanje ne mogu ostvariti bez pristupa pravosuđu. Stoga smo u okviru projekta "Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša» od 2. do 4.prosinca 2013.

Tužba protiv TE "Plomin C" potvrđena kao ozbiljna prepreka realizaciji ovog štetnog projekta

Na Upravnom sudu u Rijeci 19. lipnja 2013. održano je prvo ročište u postupku protiv Ministarstva okoliša i prirode (MZOIP) zbog izdavanja ekološke dozvole za izgradnju termoelektrane (TE) "Plomin C". Tužbu protiv MZOIP-a su podnijele udruge Zelena akcija i Zelena Istra te nekoliko građana s područja Labinštine. Tužbu protiv MZOIP-a podnijela je i Istarska županija.

Skandalozno je da je MZOIP iz proceduralnih razloga tražio odbacivanje Greenpeacove analize o utjecaju na zdravlje TE "Plomin C" u kojoj je primjenom metodologije Europske agencije za okoliš procjenjeno kako će ova TE u 40 godina rada zbog onečišćenja uzrokovati čak 680 ljudskih smrti te preko 2.600 napadaja astme svake godine. Na taj način je MZOIP pokazalo da im realizacija ovog HEP-ovog štetnog projekta važnija od zdravlja građana.

Stranice