Studenti testiraju znanje iz upravnog prava na stvarnim slučajevima iz prakse okolišnih organizacija

U sklopu nastave iz upravnopravnog dijela Prava okoliša na pravnom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, studenti imaju priliku svoje znanje iz upravnog prava i prava okoliša „testirati“ na stvarnim slučajevima iz prakse pribavljenim od organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša i prirode. Studenti uče kako kompleksne pravne institute iz „bezličnih“ i često suhoparnih zakona i propisa primijeniti na zanimljive i aktualne pravne probleme. Ovaj oblik nastave provodio se u prošloj akademskoj godini 2012./13. te se nastavio provoditi i ove godine pod vodstvom doc. dr. sc. Lane Ofak s Katedre za upravno pravo.

Seminar za okolišne udruge o pravima i sudskoj praksi proizašloj iz Arhuške konvencije

Od izuzetne je važnosti da okolišne udruge budu upoznate s pravima koja proizlaze iz nacionalnih propisa utemeljenih na Arhuškoj konvenciji. Praćenje provedbe prava koja proizle iz Arhuške konvencije uglavnom je svedeno na udruge i upravo one svojim djelovanjem na tom području brinu da se prava u praksi i poštuju. Međutim, sudska praksa na tom području još je slaba. Da bi se potaknulo korištenje pravnih instrumenata u zaštiti okoliša, udruge moraju biti upoznate s pravima na pristup informacijama i sudjelovanje u donošenju odluka na području zaštite okoliša, kao i o pravnim mogućnostima i kako se njima koristiti. Ponekad se pravo na informiranje i sudjelovanje ne mogu ostvariti bez pristupa pravosuđu. Stoga smo u okviru projekta "Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša» od 2. do 4.prosinca 2013.

Pulska gradska vlast onemogućila pravo govora građanima - građani napustili javnu raspravu

Nakon prvog neuspješnog pokušaja organiziranja javnog izlaganja u sklopu 15-odnevne javne rasprave o izmjenama Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja grada Pule, Grad Pula je 12.11.2013. organizirao drugo javno izlaganje na kojem se okupilo oko 500 zainteresiranih građana. Neuobičajeno veliki interes Puljana za sudjelovanje u javnoj raspravi izazvali su planovi gradske prave za potpunu turistifikaciju i privatizaciju poluotoka Muzil veličine jedne petine grada.

Zelena Istra u projektu razvojne pomoći na području sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš u Kini

U sklopu projekta "Reguliranje i promocija sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš u odabranim provincijama u Kini", koji Zelena Istra provodi u suradnji s talijanskim institutom EURAC i tri kineska instituta koji se bave okolišnim znanostima, od 8. do 10. listopada 2013. održani su sastanci partnera na projektu u Jinanu (Provincija Shandong) i Kunmingu (Provincija Yunnan). Na sastanku je bilo riječi o zaključcima istraživanja slabosti sudjelovanja javnosti u postupcima PUO u Kini, o preporukama za unaprjeđenje zakonodavstva i prakse na tom području, te o treninzima za udruge i tijela javne uprave u ciljanim provincijama planiranima u ožujku 2014. Organizacija treninga, na kojima bi se kineskim dionicima trebala prenijeti najbolja europska praksa na području sudjelovanja javnosti u postupcima PUO, u nadležnosti je Zelene Istre.

Ciklus seminara "Informiranje i sudjelovanje javnosti: Jeste li spremni za promjenu?"

Zelena Istra je u suradnji s partnerskim organizacijama - Zelenom akcijom, Panom i Nobilisom te Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Državnom školom za javnu upravu organizirala ciklus seminara pod nazivom «Informiranje i sudjelovanje javnosti: Jeste li spremni za promjenu? Alati za razumijevanje i primjenu transparentnog i inkluzivnog odlučivanja». Cilj seminara namijenjenih predstavnicima lokalne i regionalne uprave u Istarskoj, Karlovačkoj Zagrebačkoj i Međimurskoj županiji bi je upoznati sudionike s postojećim alatima za primjenu transparentnog i inkluzivnog odnosno participativnog odlučivanja.

Seminari su se održali u Puli 24. rujna, u Karlovcu 25. rujna, Zagrebu 26. rujna i Murskom Središću 27. rujna 2013. godine.

Seminar «Informiranje i sudjelovanje javnosti: jeste li spremni za promjenu?

Zelena Istra u suradnji s partnerskim organizacijama - Zelenom akcijom, Panom i Nobilisom te Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Državnom školom za javnu upravu organizira ciklus seminara pod nazivom «Informiranje i sudjelovanje javnosti: Jeste li spremni za promjenu? Alati za razumijevanje i primjenu transparentnog i inkluzivnog odlučivanja». Cilj seminara namijenjenih predstavnicima lokalne i regionalne uprave u Istarskoj, Karlovačkoj Zagrebačkoj i Međimurskoj županiji je upoznati sudionike s postojećim alatima za primjenu transparentnog i inkluzivnog odnosno participativnog odlučivanja.

Seminari će se održati u Puli 24. rujna, u Karlovcu 25. rujna, Zagrebu 26. rujna i Murskom Središću 27. rujna 2013. godine.

Javna rasprava o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje - Što je to? Slučaj ljevaonice Ferro Preiss

U razdoblju od 20. lipnja do 19. srpnja 2013. provedena je javna rasprava u vezi objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje ljevaonice sivog lijeva poduzeća Ferro-Preis d.o.o. iz Čakovca. Javni uvid u Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša te Tehničko-tehnološko rješenje održao se u navedenom razdoblju u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo grada Čakovca. Za vrijeme trajanja javne rasprave građani su mogli dati svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe u vezi predmetnog postrojenja te ih upisati u Knjigu primjedbi. Tako je glasila službena javna obavijest građanima – koju je malo tko razumio.

Nepravilnosti u postupku procjene utjecaja na okoliš za "Sustav obrane od poplava Srednje Posavlje, 1. faza – MHE Brodarci" – još jedan slučaj za Sud?

Karlovačke su rijeke oduvijek bile izuzetno važne za stanovnike Karlovca i okolice. Stoga je udruga Eko Pan je u svom djelovanju osobito fokusirana na rijeke kao najvažnijem prirodnom resursu koji je nužno sačuvati za buduće generacije. Na tom tragu je Eko Pan je tijekom 2011. i 2012. godine provodio projekt pod nazivom "Upravljanje i zaštita Karlovačkih rijeka" čiji je cilj bio uključivanje svih dionika u promišljanje i izradu strateškog ddokumenta za održivo upravljanje, gospodarenje i korištenje rijeka. Nažalost, stanovnici grada Karlovca i Karlovačke županije izravno su osjetili kako se rijekama može "oduzeti život" realiziranjem jednog projekta poput Hidrelekktrane Lešće na rijeci Dobri, čije su štetne posljedice svakodnevno vidljive, iako je prošlo samo dvije godine od njezinog puštanja u rad.

Udruge pripremaju izvješće o provedbi Arhuške konvencije u Hrvatskoj za razdoblje 2011.-2013.

Aktivnost praćenja provedbe Arhuške konvencije ima za cilj vrednovati mjere, aktivnosti i instrumente njene provedbe radi daljnjeg unapređenja i razvoja prava javnosti na pristup informacijama, prava na sudjelovanje u odlučivanju i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša.
Države potpisnice dužne su dostavljati Tajništvu Arhuške konvencije izvješća o provedbi svake tri godine. Izrada Nacionalnih implementacijskih izvješća priprema je za sastanak stranaka potpisnica Arhuške konvencije. Sljedeći sastanak stranaka održava se krajem lipnja i početkom srpnja 2014. u Maastrichtu, pa je rok za dostavu Nacionalnog implementacijskog izvješća za razdoblje od 2011. do 2013. godine.1. prosinac 2013.

Stranice