Primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš za golf igralište Plava i Zelena laguna

Kopernikanski obrat u stajalištu zagovarača golfa u Istri u pogledu nekretninskog biznisa

Vrlo je zanimljiv obrat s teze da golf bez nekretninskog biznisa nije isplativ, koje smo godinama slušali, do nove kako “Istri ne treba nekretninski golf”. Radi se o akrobacijama koje samo političari mogu bez-obrazno izvesti, a izrađivači Studija utjecaja na okoliš po ovoj ili onoj potrebi dokazati. Studija utjecaja na okoliš za golf igralište Plava i Zelena Laguna potpuno je u skladu s takvim trendom.

Plomin C na Ustavnom sudu

Nezadovoljni presudom Upravnog suda u slučaju Plomina C, tužitelji su podnijeli Ustavnu tužbu jer smatraju da sud nije mogao ne uzeti u obzir prigovor tužitelja da Plomin C očito nije u skladu s prostornim dokumentima. Naime, ako je propisano da se postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi za postupke koji su u skladu s prostornim dokumentima, onda se mora dopustiti dokazivanje da neki zahvat nije u skladu s tim dokumentima.

Eko Pan podnio tužbe Upravnom sudu u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat " Sustav obrane od poplava Srednjeg Posavlja - 1. faza MHE Brodarci"

Udruga Eko Pan je u prosincu 2013. godine podnijela dvije tužbe Upravnom sudu u Zagrebu protiv Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode kao i prijavu Upravnoj inspekciji zbog niza nepravilnosti u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Sustav obrane od poplava Srednje Posavlje – 1. faza Mala hidroelektrana Brodarci".

Primjedbe na Rudarsko-geološku studiju gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije: Nužno je planiranje eksploatacije mineralnih sirovina u zonama bez interesa ostalih korisnika prostora

Zadatak je prostornog plana da uskladi suprotstavljene interese u prostoru i to na način da se isključe zone u kojima ne postoje uvjeti za eksploataciju mineralnih sirovina. Javni se interes ne može osigurati jednostranom podrškom eksploataciji na mjestima gdje postoje resursi, već isključivo usklađivanjem suprotstavljenih interesa u prostoru. Tako bi se prostornim planom trebale definirati tzv. tabu zone, odnosno zone rezervirane za dugoročni turistički razvoj, zone najvrjednijih krajobraza, zone uz naselja, zone zaštićenih podzemnih voda itd. Rezultat bi bio planiranje eksploatacije mineralnih sirovina u zonama bez interesa ostalih korisnika prostora. U nastavku pročitajet primjedbe Zelene Istre te mještana Žminjštine, Lovreštine i Marčane, koji žive u susjedstvu postojećih ili planiranih kamenoloma.

Nakon kritike, Istarska županija produljila trajanje javne rasprave

Nakon što su mediji prenijeli obavijest Zelene Istre o tome kako je Istarska županija 27. studenog 2013. objavila javnu raspravu o Rudarsko-geološkoj studiji potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije u trajanju od samo 15 dana, s tim da je javno predstavljanje Studije s mogućnošću postavljanja pitanja organizirano prvog dana javne rasprave 11:00 sati kada javnost nije imala mogućnost pročitati Studiju, Istarska županije odlučila je rok javne rasprave produljiti za 15 dana, odnosno do 3. siječnja 2014, te organizirati još jednu javnu prezentaciju Studije. Osim toga, nadležni je pročelnik odlučio primiti i predstavnike zaineresirane javnosti - Zelene Istre i predstavnike inicijative građana koji žive u susjedstvu kamenoloma u Istri, nakon što je mjesecima sastanak odgađan.

Konačno primjer dobre prakse

Međimurska županija i Općina Šenkovec objavile su 21. prosinca 2013. godine obavijest o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (okolišna dozvola) postojećeg postrojenja za intenzivan uzgoj peradi poslovnog centra "Japa" u trajanju od 29. studenog do 30. prosinca. Javno izlaganje na kojem su zainteresirani građani mogli postaviti pitanja nositeljima zahvata održalo se 10. prosinca 2013. godine s početkom u 18:00 sati.

Grad Pula izigrava zakon: Puljani se zbog odluke gradonačelnika obratili Pučkom pravobranitelju

Dana 3. prosinca 2013. godine gradonačelnik Grada Pule donio je zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Pule na kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke. U navedenoj se Odluci kao lokacija za održavanje javnih skupova i manifestacija na kojima postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke navodi „Dobrilna ulica“ te „Anticova/Laginjina ulica“. Iz grafičkog prikaza Odluke vidljivo je da se radi o prostorima terase disco cluba "Uljanik" i terase caffe bara "Mozart“ u Domu hrvatskih branitelja.

Trening "Pravne mogućnosti zaštite okoliša i kako se njima koristiti”

Zagreb, 2. do 4. prosinca 2013.

Trodnevni trening "Pravne mogućnosti zaštite okoliša i kako se njima koristiti” vodili su pravni stručnjaci iz Zelene akcije Željka Leljak Gracin i Enes Ćerimagić te prof. Lana Ofak sa zagrebačkog Pravnog fakulteta. Na treningu su sudjelovali predstavnici 20-ak udruga za zaštitu okoliša, ali i studenti upravnopravnog dijela Prava okoliša na pravnom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Cilj treninga bio je postizanje veće moći udruga u zahtijevanju poštivanja prava koja proizlaze iz Arhuške konvencije, a očekivani rezultati veće razumijevanje okolišnog prava i udruge osnažene za korištenje pravnih instrumenata. Od izuzetne je važnosti da okolišne udruge budu upoznate s pravima koja proizlaze iz nacionalnih propisa utemeljenih na Arhuškoj konvenciji. Praćenje provedbe prava koja proizle iz Arhuške konvencije uglavnom je svedeno na udruge i upravo one svojim djelovanjem na tom području brinu da se prava u praksi i poštuju. Međutim, sudska praksa na tom području još je slaba. Da bi se potaknulo korištenje pravnih instrumenata u zaštiti okoliša, udruge moraju biti upoznate s pravima na pristup informacijama i sudjelovanje u donošenju odluka na području zaštite okoliša, kao i o pravnim mogućnostima i kako se njima koristiti. Ponekad se pravo na informiranje i sudjelovanje ne mogu ostvariti bez pristupa pravosuđu.

Istarska županija organizira javnu raspravu: glavno da je forma zadovoljena

Istarska županija je 27. studenog 2013. objavila javnu raspravu o Rudarsko-geološkoj studiji potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije u trajanju od 3. do 17. prosinca 2013. Javno predstavljanje Studije s mogućnošću postavljanja pitanja organizirano je prvog dana javne rasprave - 3. prosinca u 11:00 sati. Studija je od istog datuma trebala biti dostupna i na službenoj internetskoj stranici Istarske županije. Provjerili smo u 9:00 sati ujutro, međutim Studija još uvijek nije bila objavljena.

Komentari udruga na nacrt III. Izvješća o provedbi Arhuške konvencije u Hrvatskoj

Od 25. listopada do 23. studenog 2013. godine na javnoj je raspravi bio nacrt III. izvješća o provedbi Arhuške konvencije u Hrvatskoj. Radi se o trećem po redu izvješću od 2007. godine, kada je Hrvatska postala stranka Arhuške konvencije. Pripremu Izvješća koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a u njegovoj izradi sudjeluju i druga tijela javne vlasti u čijoj je nadležnosti zaštita okoliša. U radnoj skupini za pripremu nacrta sudjelovala je i predstavnica mreže okolišnih udruga Zeleni forum iz Zelene Istre. Dio komentara udruga uvršten je u tekst nacrta Izvješća.

Stranice