Bravo Sunce!

Udruga na Upravnom sudu uspjela dobiti odgodu primjene Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš spaljivanja otpada u Cemexovim tvornicama do okončanja spora

Premda odgoda izvršenja nekog rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš u slučaju tužbe protiv tog rješenja već dugo postoji, sudovi ju nisu primjenjivali. Zelena Istra i Zelena akcija su tako, naprimjer, bile zatražile odgodu izvršenja rješenja o prihvatljivosti zahvata izgradnje termoelektrane Plomin C dok se ne okonča spor koji su protiv tog rješnja pokrenule na Upravnom sudu, jer bi izvršenjem pobijanog rješenja nastupila šteta po zdravlje i živote. Zahtjev je bio odbijen.

POSTOJI LI I U MEĐIMURJU STRAH OD GRAĐANA?

U utorak 23. rujna 2014. u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje u Čakovcu održana je javna debata pod nazivom „Strah od građana“. Cilj javne debate bio je raspraviti s vladajućim i oporbenim strankama u Međimurskoj županiji o razlozima i reperkursijama izbjegavanja mehanizama neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju na lokalnoj razini.

Debatu je moderirao Berto Šalaj, izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu dok su gosti javne debate bili Mladen Novak, predsjednik Međimurskog ogranka SDP-a; Kristijan Mavrek, povjerenik za Čakovec stranke OraH; Rajko Bulat, predsjednik Hrvatskih laburista – stranke rada za Međimursku županiju, Željko Pavlic, predsjednik Međimurskog demokratskog saveza te Štefanija Damjanović, potpredsjednica podružnice HNS-a Čakovec. Predstavnici HDZ-a Međimurske županije nisu se odazvali pozivu na debatu.

KONCESIJA JE KRIVI SMJER - MILIJARDE OD CESTARINA IZGRAĐENIH AUTOCESTA MORAJU OSTATI HRVATSKOJ

Priopćenje povodom započinjanja prikupljanja potpisa za referendum protiv davanja hrvatskih autocesta u koncesiju

Inicijativa “Ne damo naše autoceste!” započinje i u Istri s prikupljanjem potpisa za raspisivanje referenduma protiv davanja autocesta u koncesiju u subotu 11. listopada. Prikupljanje će trajati do 25. listopada 2014.

Još se mnogi sjećaju da je tisuće građana/ki poklanjalo svoj novac, a neki čak i cijele ušteđevine za izgradnju autocesta. Četrdeset i četri godine smo gradili autoceste, a sada ih Vlada želi pokloniti nekome da na njima idućih četrdeset godina zarađuje. Autoceste su naša vrijedna imovina koja svake godine donosi državi profit od preko milijardu kuna. Umjesto da na tome zarađuje država, Vlada predlaže da taj profit odlazi stranim korporacijama. Ako se isplati koncesionaru, isplati se i nama.

Izabran primjer najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj - participativna izrada proračuna Grada Pazina

Zelena Istra je s partnerima na projektu «Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša» u rujnu objavila poziv za kandidiranje primjera dobre prakse uključivanja građana u odlučivanje. Primjeri dobre prakse u Hrvatskoj su rijetki pa njihovo identificiranje i promocija mogu stimulirati i druge za veće napore u uključivanje građana u procese odlučivanja. Poziv za prijavu dobrih primjera upućen je početkom rujna svim jedinicama lokalne i regionalne uprave u Hrvatskoj putem mailing liste Državne škole za javnu upravu ali i drugim kanalima. Razina odlučivanja koja se mogla prijaviti bila je lokalna, regionalna ili nacionalna, a predmet odlučivanja propis, strategija, plan, postupak procjene utjecaja na okoliš, odlučivanje o nekoj komunalnoj akciji i drugo.

Ugrožavanje Jadrana zbog eksploatacije ugljikovodika

Priopćenje udruga okupljenih u mreži Zeleni forum

Nedavno je započeo za širu javnost nejasni postupak izrade strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Radi se o zakonom predviđenoj proceduri kojom bi trebali biti utvrđeni kumulativni učinci predloženog plana, među-sektorski utjecaji, učinci velikih razmjera te oni dugotrajni i indirektni. Nakon provedene strateške procjene, otvaraju su vrata za izdavanje dozvola za istraživanje ugljikovodika (nafta, prirodni plin i plinski kondenzat) u Jadranu.

Kad gradonačelnik prevari građane, a sud kaže da je sve po zakonu!

SLUČAJ LUČICE DELFIN – KAKO SE ODUZIMA GRAĐANIMA PRAVO DA SUDJELUJU U PLANIRANJU SVOGA GRADA I SVOJE BUDUĆNOSTI
Visoki upravni sud odbio je zahtjev Zelene Istre da se ukine odluka o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana (GUP) Grada Pule iz srpnja 2008. godine kada je Gradsko vijeće većinom glasova omogućilo da se na dotad zelenoj površini iznad lučice Delfin dozvoli gradnja četverokatnica koji će se poput zida - jer bit će u nizu - prostirati sve do obale, na čak 30 metara od mora! Unatoč tome što je zahtjev za ocjenom zakonitosti odbijen, Sud u svojem obrazloženju ne pobija niti jednu od navedenih činjenica koje su se dogodile tijekom donošenja GUP-a.

Istraživanje i eksploatacija nafte i plina u hrvatskom dijelu Jadrana - započeo postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

Informirajte se! Uključite se!

Ministarstvo gospodarstva objavilo je poziv za sudjelovanju u postupku utvrđivanja sadržaja strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Prijedlozi za obavezni sadržaj strateške studije mogu se dostaviti Ministarstvu do 29. rujna 2014.

Okolišne udruge okupljene u mreži Zeleni forum dostavit će svoje prijedloge obaveznog sadržaja strateške studije. No, da bismo i širu javnost informirali i pospješili slanje komentara i prijedloga, dajemo neke osnovne informacije o Okvirnom planu i programu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, razjašnjavamo osnovne pojmove i ukazujemo na glavne rizike takvih aktivnosti u Jadranskom moru.

Otvoren poziv za izbor primjera najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje

Sudjelovanje javnosti u procesima odlučivanja može unaprijediti kvalitetu odluke, dati joj veći legitimitet i doprinijeti njenoj uspješnoj provedbi. Zbog prakse samo formalnog, onom zakonom propisanog odrađivanja javnih rasprava došlo je do dramatičnog gubitka povjerenja u javnu upravu kao i, općenito, u vladavinu prava. Samo istinsko sudjelovanje javnosti može osigurati djelovanje u javnom interesu odnosno izgradnju izgubljenog povjerenja.

Stranice