Position papers

Izvješće organizacija civilnog društva o kršenju Aarhuške konvencije u Hrvatskoj predano Tajništvu konvencije

Zelena Istra je prije održavanja 5. Sastanka stranaka Aarhuške Konvencije u suradnji s pravnim stručnjacima pripremila i Tajništvu konvencije dostavila izvješće o njenom kršenju u Hrvatskoj. Sastanak stranaka konvencije održan je u Maastrichtu od 30. lipnja do 4. srpnja 2014. i na njemu je predstavnica hrvatskih organizacija za zaštitu okoliša imala prilike predstaviti izvještaj te tiskanu verziju na engleskom jeziku podijeliti sudionicima sastanka. Izvješće je objavljeno i na internetskim stranicama Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu, tijela pod čijim je okriljem Konvencija i stvorena - http://www.unece.org/env/pp/reports_organisations.html

Analiza III. Nacionalnog izvješća o provedbi Aarhuške konvencije

Držeći da službeno III. Nacionalno izvješće o provedbi Aarhuške konvencije ne odražava pravu sliku prepreka u ostvarivanju prava koja proizlaze iz Aarhuške konvencije, udruge okupljene u Zelenom forumu pripremit će svoje izvješće, prevesti ga i dostaviti tajništvu Aarhuške konvencije prije 5. Sastanka stranaka Konvencije koji se održava u lipnju 2014.

Izrađeni prijedlozi za poboljšanje prakse informiranja i uključivanja javnosti u okolišno odlučivanje

Rijetka su tijela javne uprave koja koriste više od zakonom propisanog minimuma prilikom informiranja i uključivanja javnosti u okolišno odlučivanje. Metode informiranja uglavnom se svode na pasivno pružanje informacija objavama u tiskanim medijima i internetskim stranicama nadležnog tijela. Sudjelovanje javnosti u, primjerice, postupcima procjene utjecaja na okoliš ili u javnim raspravama o prostornim planovima rijetko je smisleno i učinkovito upravo zbog toga što mu je primarna svrha zadovoljiti propise, a ne i zaista omogućiti javnosti da utječe na proces donošenja tih dokumenata. Propisno odrađenim javnim raspravama, nakon kojih se u potpunosti ignoiriraju svi inputi javnosti, svejedno se stječe legalnost neke odluke. Brojni prosvjedi koji nastaju upravo zbog opisanog pristupa uključivanju javnosti pokazali su da odluke donošene na taj način nemaju i potrebni legitimitet.

Udruge pripremaju izvješće o provedbi Arhuške konvencije u Hrvatskoj za razdoblje 2011.-2013.

Aktivnost praćenja provedbe Arhuške konvencije ima za cilj vrednovati mjere, aktivnosti i instrumente njene provedbe radi daljnjeg unapređenja i razvoja prava javnosti na pristup informacijama, prava na sudjelovanje u odlučivanju i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša.
Države potpisnice dužne su dostavljati Tajništvu Arhuške konvencije izvješća o provedbi svake tri godine. Izrada Nacionalnih implementacijskih izvješća priprema je za sastanak stranaka potpisnica Arhuške konvencije. Sljedeći sastanak stranaka održava se krajem lipnja i početkom srpnja 2014. u Maastrichtu, pa je rok za dostavu Nacionalnog implementacijskog izvješća za razdoblje od 2011. do 2013. godine.1. prosinac 2013.