Udruge pripremaju izvješće o provedbi Arhuške konvencije u Hrvatskoj za razdoblje 2011.-2013.

Aktivnost praćenja provedbe Arhuške konvencije ima za cilj vrednovati mjere, aktivnosti i instrumente njene provedbe radi daljnjeg unapređenja i razvoja prava javnosti na pristup informacijama, prava na sudjelovanje u odlučivanju i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša.
Države potpisnice dužne su dostavljati Tajništvu Arhuške konvencije izvješća o provedbi svake tri godine. Izrada Nacionalnih implementacijskih izvješća priprema je za sastanak stranaka potpisnica Arhuške konvencije. Sljedeći sastanak stranaka održava se krajem lipnja i početkom srpnja 2014. u Maastrichtu, pa je rok za dostavu Nacionalnog implementacijskog izvješća za razdoblje od 2011. do 2013. godine.1. prosinac 2013.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode odgovorno je za izradu Nacionalnog implementacijskog izvješća, te bi u interaktivnom procesu s onima na koje se specifična javna politika odnosi trebalo raditi na realnoj analizi postojećih mjera i prakse te predlagati mjere za poboljšanje stanja.

Nezadovoljni dosadašnjim načinom uključivanja okolišnih udruga u proces analize provedbe Arhuške konvencije, u okviru projekta “Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša”.pokrenuli smo vlastitu analizu. Na taj ćemo način popuniti nedostatke službenog izvještaja Ministarstva zaštite okoliša i prirode perspektivom hrvatskih okolišnih udruga.
Analiza zakonodavstva i prakse koju ćemo provesti poslužit će i kao instrument informiranja i edukacije ponajprije okolišnih udruga, a zatim i šire javnosti o pravima koja proizlaze iz Arhuške konvencije, za unapređenje transparentnosti procesa kreiranja i provedbe javnih politika i jačanje odgovornosti države. Preporuke za poboljšanje stanja koje će sadržavati naš izvještaj koristit ćemo u zagovaranju načina rješavanja problema u provedbi javne politike na području informiranja i sudjelovanja javnosti te njenom pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Analizu ćemo provesti putem upitnika za udruge koji slijedi teme i pitanja iz Nacionalnog implementacijskog izvješća. PItanja su prilagođena ciljnoj skupini i usmjerena su na prikupljanje iskustava udruga iz prakse. Upitnik će biti distribuiran svim članicama Zelenog foruma, ali i okolišnim organizacijama izvan te mreže, a rezultati odnosno analiza međunarodnim organizacijama koje se bave praćenjem provedbe Arhuške konvencije i Tajništvu Arhuške konvencije. Hrvatska verzija Izvještaja bit će tiskana u 300 primjeraka, a engleska u 100.

Period prikupljanja informacija teče od 1. lipnja i traje do 1. prosinca 2013. godine. U prikupljanju informacija će pod vodstvom Zelene Istre sudjelovati projektni partneri – Zelena akcija, Eko Pan i ZEO Nobilis. Timu će se priključiti i vanjska suradnica na projektu s Pravnog fakulteta u Zagrebu, doc.dr.sc. Lana Ofak te pravnica Zelene akcije, Željka Leljak Gracin.

Content type: