kamenolomi

GRAĐANI I OPĆINA SVETVINČENAT ZAJEDNO PROTIV KAMENOLOMA GUSTA VALA

Gradnja kamenoloma, asfaltne baze i betonare u blizini Čabrunića bila je tema skupa mještana koji je 14.11.2017. u 18 sati u društvenom domu sazvala inicijativa građana sela Cukrići i Čabrunići i na kojemu su sudjelovali i predstavnici Općine Svetvinčenat - načelnik Općine Svetvinčenat Dalibor Macan, zatim njegov zamjenik Dean Perković, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Alen Doblanović, predsjednik Općinskog vijeća Elvis Cetina i direktor turističke zajednice Dean Pustijanac, te predstavnica Zelene Istre Dušica Radojčić. Povod za skup je javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat "Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Gusta vala, asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta vala» otvorena je do 30. studenog.

10 godina duga sudska nepravda u slučaju tužbe građana protiv vlasnika kamenoloma Vranja u Parku prirode Učka

Kako biste vi nazvali presudu Općinskog suda u Rijeci iz prosinca 2013. godine o odbijanju tužbenog zahtjeva za postupak pokrenut radi sprječavanja štetnih utjecaja zbog prekomjerne buke i prašine te prouzrokovane materijalne i nematerijalne štete pokrenut davne 2003.?
Tužbu protiv vlasnika kamenoloma Vranja, tvrtke Readymix Croazia d.o.o je pokrenula tužiteljica iz sela Baričevići podno Učke, a presudom joj je naložena isplata naknade za troškove Readymixy u iznosu od 45.000,00 kn. Presuda joj je uručena 30. prosinca 2013., u vrijeme praznika i godišnjih odmora , a rok za žalbu po uručenju presude je 15 dana odnosno 13. siječnja 2014.

Postupak koji traje 10 godina, bez obzira na ishod, ne može se nazvati pravednim.

Primjedbe na Rudarsko-geološku studiju gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije: Nužno je planiranje eksploatacije mineralnih sirovina u zonama bez interesa ostalih korisnika prostora

Zadatak je prostornog plana da uskladi suprotstavljene interese u prostoru i to na način da se isključe zone u kojima ne postoje uvjeti za eksploataciju mineralnih sirovina. Javni se interes ne može osigurati jednostranom podrškom eksploataciji na mjestima gdje postoje resursi, već isključivo usklađivanjem suprotstavljenih interesa u prostoru. Tako bi se prostornim planom trebale definirati tzv. tabu zone, odnosno zone rezervirane za dugoročni turistički razvoj, zone najvrjednijih krajobraza, zone uz naselja, zone zaštićenih podzemnih voda itd. Rezultat bi bio planiranje eksploatacije mineralnih sirovina u zonama bez interesa ostalih korisnika prostora. U nastavku pročitajet primjedbe Zelene Istre te mještana Žminjštine, Lovreštine i Marčane, koji žive u susjedstvu postojećih ili planiranih kamenoloma.