KAKO SU GRAĐANI STALI NA KRAJ BAHATOSTI GRADSKE UPRAVE i srušili na sudu urbanistički plan

Kako bi pogodovao investitoru zainteresiranom za izgradnju kompostane, Grad Buzet je Urbanistički plan uređenja za područje gospodarske namjene Mala Huba 2 izmijenio na nezakoniti način. Uzalud je zainteresirana lokalna javnost uporno upozoravala na kršenje propisa odnosno procedure, prikupila brojne potpise za peticiju i pisala primjedbe. Građanska inicijativa „Pravo na čisti grad Buzet“ pokrenula je zahtjev za ocjenu zakonitosti UPU-a Visokom upravnom sudu, koji je presudio da su izmjene usvojene na nezakonit način te ih poništio.

Zahtjev za ocjenu zakonitosti nekog prostornog plana može se podnijeti Visokom upravnom sudu u svim slučajevima u kojima protivno zakonskim propisima, a prostorni planovi spadaju u tu definiciju, donesen neki podzakonski akt (npr. lokacijska dozvola). Tako je Visokom upravnom sudu Inicijativa mogla prijaviti nezakonito usvojeni Urbanistički plan uređenja Mala Huba 2 tek kada je na temelju tog UPU-a ishodovana lokacijska odnosno građevinska dozvola za kompostanu.

Ovaj je slučaj još jedna poruka vlastima da su se građani u obrani svojih interesa naučili koristiti pravnim instrumentima te tim putem sve češće i uspijevaju obraniti svoje interese i zakonitost postupaka. Sudski sporovi odgađaju i dovode u pitanje realizaciju projekata, što za nositelje zahvata može biti skupo i neugodno.

Lokacijska i građevinska dozvola izdane na temelju nezakonitog prostornog plana ne ukidaju se, nažalost, automatizmom, već buzetskoj građanskoj inicijativi predstoji još jedan dugotrajni sudski postupak poništavanja oba dokumenta.

Content type: 
Kategorija: