pristup pravosudju

KAKO SU GRAĐANI STALI NA KRAJ BAHATOSTI GRADSKE UPRAVE i srušili na sudu urbanistički plan

Kako bi pogodovao investitoru zainteresiranom za izgradnju kompostane, Grad Buzet je Urbanistički plan uređenja za područje gospodarske namjene Mala Huba 2 izmijenio na nezakoniti način. Uzalud je zainteresirana lokalna javnost uporno upozoravala na kršenje propisa odnosno procedure, prikupila brojne potpise za peticiju i pisala primjedbe. Građanska inicijativa „Pravo na čisti grad Buzet“ pokrenula je zahtjev za ocjenu zakonitosti UPU-a Visokom upravnom sudu, koji je presudio da su izmjene usvojene na nezakonit način te ih poništio.

U čemu je smisao sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš? Koliko su učinkoviti pravni instrumenti u zaštiti prava na sudjelovanje i zaštiti okoliša općenito?

Postupak procjene utjecaja na okoliš uveden je u zakonodavstvo većine zemalja kako bi se razvoj pokušalo učiniti održivim. Održivi razvoj mogao bi se postići uravnoteženim pristupom mogućim ekonomskim, ekološkim i društvenim učincima nekog zahvata. Drugim riječima, shvaćena je potreba za okolišno zdravijim zahvatima, koji će uzimati u obzir i širi društveni, a ne samo ekonomski interes investitora. Europska je unija svoje zakonodavstvo uskladila s tim nečelima. Međutim, gotovo 100%-tna prolaznost studija utjecaj na okoliš u postupcima procjene utjecaja u Hrvatskoj dovoljno govori o tome kako se taj postupak u nas u stvarnosti razlikuje od njegove prave svrhe. Bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy upravo je iz tog razloga htjela mijenjati Zakon i onemogućiti «olako dobivanje pozitivnog mišljenja na temelju studija na okoliš od čak 97% slučajeva».

Sud Europske unije presudio: Europska komisija dužna objaviti informacije o testiranju pesticida

U nedavnom slučaju nizozemske zaklade Greenpeace (Stichting Greenpeace Nederland) i Europske akcijske mreže za pesticide (Pesticide Action Network Europe) protiv Europske komisije (Slučaj T-545/11) Opći sud Europske unije presudio je da je Europska komisija dužna pred nevladine udruge iznijeti informacije o testiranju pesticida u okolišu, čak i kada postoji rizik da će iznošenje ovih informacija nepovoljno utjecati na poslovne interese uključenih tvrtki.

Ova bi odluka Suda mogla imati dalekosežne posljedice na tvrtke te umanjiti njihove mogućnosti da ubuduće onemoguće pristup informacijama o okolišu pozivajući se na poslovnu tajnu.

Europska komisija pokušala uskratiti pristup informacijama zbog štete za poslovne interese