referendum

POSTOJI LI I U MEĐIMURJU STRAH OD GRAĐANA?

U utorak 23. rujna 2014. u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje u Čakovcu održana je javna debata pod nazivom „Strah od građana“. Cilj javne debate bio je raspraviti s vladajućim i oporbenim strankama u Međimurskoj županiji o razlozima i reperkursijama izbjegavanja mehanizama neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju na lokalnoj razini.

Debatu je moderirao Berto Šalaj, izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu dok su gosti javne debate bili Mladen Novak, predsjednik Međimurskog ogranka SDP-a; Kristijan Mavrek, povjerenik za Čakovec stranke OraH; Rajko Bulat, predsjednik Hrvatskih laburista – stranke rada za Međimursku županiju, Željko Pavlic, predsjednik Međimurskog demokratskog saveza te Štefanija Damjanović, potpredsjednica podružnice HNS-a Čakovec. Predstavnici HDZ-a Međimurske županije nisu se odazvali pozivu na debatu.