Tema mjeseca

Tema mjeseca

Kad gradonačelnik prevari građane, a sud kaže da je sve po zakonu!

SLUČAJ LUČICE DELFIN – KAKO SE ODUZIMA GRAĐANIMA PRAVO DA SUDJELUJU U PLANIRANJU SVOGA GRADA I SVOJE BUDUĆNOSTI
Visoki upravni sud odbio je zahtjev Zelene Istre da se ukine odluka o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana (GUP) Grada Pule iz srpnja 2008. godine kada je Gradsko vijeće većinom glasova omogućilo da se na dotad zelenoj površini iznad lučice Delfin dozvoli gradnja četverokatnica koji će se poput zida - jer bit će u nizu - prostirati sve do obale, na čak 30 metara od mora! Unatoč tome što je zahtjev za ocjenom zakonitosti odbijen, Sud u svojem obrazloženju ne pobija niti jednu od navedenih činjenica koje su se dogodile tijekom donošenja GUP-a.

Otvoreni podaci smanjuju korupciju i otvaraju radna mjesta

Informatizacija u posljednjem desetljeću zasigurno je pomogla u tome da su brojne informacije javnih vlasti dostupnije nego u eri prije interneta kada je bilo nezamislivo surfati službenim dokumentima neke gradske ili državne uprave (naravno, pri tome trebamo uzeti u obzir da nisu svi građani informatički pismeni i da nemaju svi pristup internetu). Transparentnost podataka omogućuje građanima donošenje boljih odluka, a istovremeno kad su odluke vladajućih transparente smanjuje se korupcija u društvu. Nije slučajno da je upravo pravo na pristup informacijama jedno od ključnih prava građana pa tako i u području okoliša gdje je ovo pravo prvi i temeljni stup Arhuške konvencije.

Zakon o zaštiti okoliša protivan je Ustavu i Arhuškoj konvenciji

Zamislite slučaj da jedna multinacionalna kompanija dobije dozvolu za otvaranje kamenoloma i uskoro započne s prvim miniranjima. Građani prijave slučaj Ministarstvu zaštite okoliša i prirode upozoravajući da je tvrtka počela sječu šume, a koja nije bila u planu, kako bi proširila mjesto iskopa. Osim toga time se opasno približila njihovim kućama te im zbog eksplozija sada pucaju zidovi. Inspektor zaštite okoliša obavi nadzor i odbaci prijavu zabrinutih građana tvrdeći da je sve po zakonu. Mještani ne vjeruju jer znaju koliko je lokalna vlast sklona ovoj megakompaniji te zatraže od inspekcije zaštite okoliša dodatne izvide. Uskoro stiže neugodo iznenađenje, građani će sami morati snositi troškove inspekcije Ministarstva!

Pobjeda udruge građana pred Vijećem za Arhušku konvenciju u Ženevi

Dosad je samo jedan slučaj iz Hrvatske stigao pred Vijeće za Arhušku konvenciju pri Ujedinjenim narodima u Ženevi gdje se kontrolira poštuju li države, potpisnice ove konvencije, prava građana na pristup informacijama, sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša. Da građani mogu i trebaju koristiti sve pravne instrumente koji im stoje na raspolaganju, pokazala je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita koja se u proljeće 2012. godine žalila Vijeću zbog kršenja prava na sudjelovanje javnosti prilikom donošenja planova gospodarenja otpadom na lokalnoj razini te je dokazala da je tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva bilo u krivu!