PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODGOVORNOST PREMA ZAJEDNICI

Predsjednica Zelene Istre Dušica Radojčić sudjelovala je na poziv Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj na Konferenciji o društveno odgovornom poslovanju održanoj 21. studenog 2017. u Zagrebu. U izlaganju "Procjena utjecaja na okoliš i odgovornost prema zajednici"upozorila je kako je društvena odgovornost poduzeća prema lokalnoj zajednici u postupcima procjene utjecaja na okoliš (PUO) u Hrvatskoj na niskim razinama te kako legitimitet odlukama u postupcima PUO daje poštivanje minimalne zakonom propisane procedure,a ne smisleno uključivanje lokalne javnosti i asimilacija njenih inputa u konačnu odluku. Nositelji zahvata ne ulažu ni najmanji napor u kreiranje istinskog konzultativnog procesa ni prije ni za vrijeme zakonom propisanog roka za komentiranje studija utjecaja na okoliš, primjenjujući “odluči-objavi-obrani” metodu, koja ne osigurava pravodobno i djelotvorno obavještavanje ni smisleno uključivanje zainteresirane javnosti. Javnost je svjesna svoje nemoći u procesu sudjelovanja pa propisane procedure doživljava kao manipulaciju, što proizvodi frustraciju, prosvjede i druge oblike organiziranja u obrani interesa zajednice. Opisani standardi provedbe postupka PUO ne zadovoljavaju ni odredbe Aarhuške konvencije, čime se krši zakon. Građani i okolišne organizacije stoga se sve češće odlučuju na tužbe na sudovima, a opravdanost njihovih argumenata dokazuju dobiveni sporovi. Ne nalažu samo etička načela i društvena odgovornost uvažavanje stavova i vrijednosti lokalne javnosti, već i razumna poslovna politika - hrvatska i svjetska praksa pokazuju da otpor lokalne javnosti dovodi do prepreka i skupih odgoda u realizaciji zahvata a nerijetko i do odustajanja od projekata. U radu koji je Radojčić prezentirala na konferenciji, i koji je uvršten u Zbornik radova s konferencije, dane su preporuke za bolju praksu informiranja i uključivanja lokalne javnosti u postupke procjene utjecaja na okoliš koja zadovoljava načela društvene odgovornosti.

Content type: