Izvješće organizacija civilnog društva o provedbi Aarhuške konvencije u Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016.

Svatko tko je pokušao dobiti informaciju od nekog tijela javne vlasti i uključiti se u odlučivanje o nekom pitanju koje se tiče okoliša zna da smo još uvijek daleko od shvaćanja i primjene pravog duha Aarhuške konvencije. On nalaže da zainteresirani građani u suradnji s tijelima javne vlasti sudjeluju u odlučivanju i kreiranju politika na području zaštite okoliša. Pri tome građani na raspolaganju moraju imati sve potrebne informacije za odlučivanje, način uključivanja mora omo-gućiti svim zainteresiranima prikladne uvjete, a tijela vlasti moraju ozbiljno razmatrati i uzimati u obzir njihov doprinos. Uspješnost uključivanja javnosti u odlučivanje očituje su u mjeri u kojoj su njeni stavovi utjecali na formuliranje konačne odluke.

Mi smo još uvijek jako daleko od ideala okolišne demokracije, što pokazuje i analiza iz Izvješća o provedbi Aarhuške konvencije u razdoblju od 2014. do 2016., u kojoj navodimo i niz pokrepljujućih primjera:
Izvješće organizacija civilnog društva o provedbi Aarhuške konvencije u Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016.

Pokazalo se da je pravosuđe katalizator za rješavanje problema odbijanja tijela javne uprave da u praksi primjenjuju deklarativno prihva­ćene demokratske standarde pri informiranju i uključivanju javnosti u odlučivanje. Okolišne udruge u Hrvatskoj u nekoliko su posljednjih godina na sudovima dobile više sporova kojima su, između ostalog, dokazale da pripadnici zainteresirane javnosti mogu na sudovima osporavati odluke i ako nisu sudjelovali u postupku donošenja tih odluka odnosno sudjelovanje u postupku donošenja neke odluke nije preduvjet za priznavanje prava zainteresirane javnosti na sudjelovanje u preispitivanju te odluke na sudu; da se u studijama utjecaja na okoliš moraju koristiti najnoviji i vjerodostojni podaci, a ne zastarjeli i paušalni , što je često sliučaj; da pisano mišljenje nekog ministarstva nije neoboriv dokaz i da se može osporavati na sudu; da je nedostatak opisa varijantnih rješenja nekog zahvata u studijama utjecaja na okoliš nezakonit itd.