Povjerenica za informiranje potvrdila da Istarska županija pada na ispitu transparentnosti

Pula, Pazin, Poreč, Labin, 20. srpnja 2016.

Pismo Civilne platforme Istre članovima i članicama Skupštine Istarske Županije

Poštovani članovi i članice Skupštine Istarske županije,
tijekom posljednjih nekoliko mjeseci u više smo navrata upozoravali na nezakonit,
netransparentan i neparticipativan proces donošenja Županijske razvojne strategije za
razdoblje do 2020. U ožujku smo vas obavijestili o tome da smo prijavili Istarsku županiju
Inspekciji za zaštitu okoliša zbog izostanka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš,
odnosno kršenja Zakona o zaštiti okoliša prilikom donošenja Strategije. Županiju smo prijavili
i Povjerenici za informiranje koja je 8. srpnja Županiji po drugi put dala upozorenjezbog kršenja Zakona o pravu na pristup informacijama u provedbi postupka savjetovanja s javnošću o ŽRS.

U bitnome, Povjerenica je Županiju upozorila na to da je, prema Zakonu, savjetovanje s
javnošću pri donošenju Strategije trebalo trajati 30 dana. No, Istarska županija provela je
savjetovanje u trajanju od svega 14 dana, pa i usprkos tome što je 30 dana za savjetovanje
Županija i sama predvidjela Planom savjetovanja s javnošću za 2016. godinu.

Nadalje, javno savjetovanje je Istarska županija provela na netransparentan način.
Istarska županija trebala je objaviti i provesti savjetovanje na svojim internetskim stranicama
pod za to namijenjenom rubrikom Savjetovanja. Obavijest pod rubrikom Novosti "ne
predstavlja transparentno provođenje navedenog postupka", utvrdila je Povjerenica koja
smatra da se time utjecalo i na krug zainteresirane javnosti koja je mogla sudjelovati u
savjetovanju.

U postupku javnog savjetovanja Županija je zaobišla i vlastitu službenicu za informiranje, iako Zakon predviđa da poslovi savjetovanja s javnošću, ako nije imenovan koordinator za savjetovanja, "pripadaju u djelokrug rada službenika za informiranje". Županija je pritom još jednom pogazila vlastitu riječ jer u spomenutom županijskom Planu savjetovanja s javnošću stoji da se savjetovanje vrši "u suradnji sa Službenicom za informiranje". Pored toga, Istarska županija dosad je već trebala objaviti na vlastitoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću.Također, Povjerenica je upozorila i na to da je, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, savjetovanje s javnošću trebala provesti Istarska županija koja donosi Strategiju, a ne Istarska razvojna agencija.

Županija, i nakon što je Povjerenica to izričito zatražila prvim upozorenjem, nije upotpunosti ispunila obvezu proaktivne objave informacija te tek treba objaviti zakone i ostale propise koji se odnose na područje djelovanja Županije te zaključke Skupštine Istarske županije i dokumente usvojene na tim sjednicama u tekućoj i prethodnim godinama. Županija još uvijek nije ispunila ni obvezu javnosti rada te tek treba, u zasebnoj rubrici na vlastitoj internetskoj stranici, objaviti informacije o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Skupštine, kao i informacije o mogućnostima uvida javnosti u rad Skupštine.

Povjerenica je zato Županiji još jednom naložila ispunjenje navedenih obveza te da ubuduće treba provoditi savjetovanja s javnošću kako je to propisano Zakonom – javno savjetovanje treba trajati 30 dana, a treba ga provoditi službenik ili koordinator za informiranje Istarske županije.

Nažalost, moramo primijetiti da je Županija, umjesto u ispunjenje zakonskih obveza, koje bi
građanima/kama Istre uistinu omogućilo ostvarenje prava na pristup informacijama, svoje
napore koncentrirala na to da 7. srpnja donese Izmjene i dopune Plana savjetovanja s
javnošću za 2016. godinu u kojem, po novom, stoji da se savjetovanje o Županijskoj
razvojnoj strategiji provodi u trajanju od – 15 dana. Sve to događa se mjesecima nakon što je
savjetovanje provedeno, pa je u najmanju ruku upitno zašto je došlo do takve izmjene.
Naime, Plan bi trebao služiti informiranju zainteresirane javnosti o budućim savjetovanjima i
boljem ostvarivanju prava na pristup informacijama, a ne retrogradnom poliranju stvarnosti.
Od upozorenja kojeg je Povjerenica uputila Županiji prošlo je 14 dana, a Županija još uvijek
nije ispunila niti jednu od zakonskih obveza za koje je Povjerenica izričito naložila da se
ispune, u roku od 15 dana, koji ističe sutra, 21. srpnja.

S obzirom na brojne mane opisanog postupka savjetovanja s javnošću, Civilna platforma
Istre poziva Istarsku županiju da postupi sukladno uputama Povjerenice za informiranje te
požuri kako bi svoje obveze koje proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama
ispunila na vrijeme.

Civilna platforma Istre okuplja organizacije i inicijative civilnog društva s područja Istre koje se bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom, suzbijanjem korupcije i zaštitom javnih resursa, posebnookoliša, razvojem civilnog društva, brigom o djeci i mladima, kulturom i umjetnošću i drugim područjima organiziranog djelovanja. Čine je: Centar za građanske inicijative Poreč, Čarobnjakov šešir, Gradska radionica, LabinArt Express, Građanska inicijativa Naš Potok, Pilula – platforma za teoriju i praksu društvenih promjena, Tranzicijska Pula i Zelena Istra.

Content type: