Seminar u Puli: KAKO KORISTITI AARHUŠKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU PROSTORA I PRIRODE

Jedna od učestalih pritužbi građana i organizacija civilnog društva, kad je zaštita prirode, okoliša i kvalitete života u pitanju, vezana je uz postupke donošenja prostornih planova – temeljnih instrumenata zaštite okoliša. Pritužbe se odnose na težak put do informacija, nemogućnost utjecaja tj. sudjelovanja u oblikovanju planova te nezakonitosti i koruptivni način planiranja. Učestale su i pritužbe kad je upravljanje vodama u pitanju. Aarhuška konvencija trebala bi osigurati kako pravo na pristup informacijama i sudjelovanje, tako i pristup pravosuđu ukoliko su ta prava narušena. U teoriji. A kako je to u praksi pokušat ćemo odgovoriti na seminaru pod nazivom «Kako koristiti Aarhušku konvenciju za zaštitu prostora i prirode», koji se održava u Puli 2. i 3. lipnja 2016.

Predavači su među najvećim europskim i hrvatskim stručnjacima za Aarhušku konvenciju – Jerzy Jendroska, bivši tajnik Aarhuške konvencije, danas član Aarhus Convention Compliance Committee iz Ženeve (Odbor  za praćenje provedbe Aarhuške konvencije); Lana Ofak sa zagrebačkog Pravnog fakulteta s doktoratom na temi upravnosudske zaštite okoliša; Csaba Kiss (pro bono) okolišni odvjetnik i stručnjak za međunarodno i europsko okolišno pravo; Ivana Grubišić, pravnica iz Udruge Sunce, koja je sudjelovala u pripremi i uspješnoj obrani jedinog slučaja iz Hrvatske koji stigao pred Odbor za provedbu Aarhuške konvencije, i koja će na seminaru govoriti o kršenju Okvirne direktive o vodama u Hrvatskoj; Željka Leljak Gracin pravnica iz Zelene akcije s dugogodišnjim iskustvom u zaštiti okoliša na upravnim sudovima; Frane Staničić sa zagrebačkog Pravnog fakulteta koji će govoriti o sudjelovanju javnosti i mogućnosti pristupa pravosuđu u prostornom planiranju. Na seminaru će biti prezentirani slučajevi kršenja Konvencije i epiloga na EU i hrvatskim sudovima. Osigurano je dovoljno vremena za raspravu i pitanja sudionika seminara.

Ovaj seminar držimo vrlo korisnim alatom u shvaćanju prava koja proizlaze iz Konvencije o pravu na informiranje, sudjelovanje i  pristup pravosuđu u pitanjima okoliša i kako ih ostvariti kako za organizacije civilnog društva tako za predstavnike tijela državne uprave, JLiRS i drugih institucija koje bi u praksi trebali primjenjivati odredbe Konvencije.

Glavni autor UNECE-ovi Preporuka za sudjelovanje javnosti predstavit će na seminaru praktične smjernice za uključivanje javnosti u odlučivanje koje proizlaze iz Konvencije – radi se o Preporukama iz Maastrichta koje se baziraju na dobrim iskustvima iz prakse i namijenjene su javnim službenicima u svakodnevnim poslovima osmišljavanja postupaka uključivanja javnosti u okolišno odlučivanje.

Prijava na seminar je obavezna zbog ograničenog broja sudionik/ca.

Ova aktivnost provodi se u okviru projekta "Povećanje transparentnosti u upravljanju prostornim i vodnim resursima – INTRA WASP", koji financira Europska unija u sklopu I. komponente programa IPA, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za sadržaj odgovara isključivo Zelena Istra i isti se ne može smatrati stavom Europske unije niti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

PrilogVeličina
PDF icon Program_2.6..pdf334.7 KB
PDF icon Program_3.6..pdf1.05 MB
Content type: