NEOGRANIČENA VLADAVINA DRŽAVE

Često svjedočimo nevjerojatnoj dovitljivosti naše državne uprave ne bi li građanima onemogućila bilo kakav utjecaj na postupak donošenja odluka, želeći zadržati pri tome privid otvorenosti i zakonitosti. Primjera u postupcima procjene utjecaja na okoliš je mnogo, no ovoga puta pozornost javnosti skrećemo na fingirano informiranje i uključivanje zainteresirane javnosti u postupak izdavanja lokacijskih dozvola koristeći primjer izdavanja lokacijske dozvole za Golf Larun na području općine Tar – Vabriga u Istri.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za dozvole od državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija objavilo je 21. travnja 2016. na svojim mrežnim stranicama javni poziv «strankama u postupku za izvrše uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole radi izjašnjavanja za zahvat u prostor Golf Larun na katastarskim česticama k.o. Vabriga na području općine Tar-Vabriga u Istarskoj županiji».

Do te rečenice sve izgleda sasvim normalno: pozivaju se vlasnici parcela koje graniče s novim golf igralištem i pripadajućom izgradnjom da se informiraju i izjasne o eventualnim primjedbama. Nastavak koji slijedi, međutim, izigravanje je načela informiranja i sudjelovanja zainteresirane javnosti i predstavlja kršenje Aarhuške konvencije. Naime, ne samo da je poziv na javni uvid objavljen samo na internetskim stranicama i oglasnoj ploči navedenog ministarstva, nego se javni uvid može izvršiti samo jednog dana – 2. svibnja i to cijela dva sata, od 10:00 do 12:00 u prostorijama ministarstva u Zagrebu. Da ne bi bilo zabune o pravoj namjeri na taj način objavljenog poziva, u njemu stoji i rečenica da se «lokacijska dozvola može izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu».

Ako to prevedemo na svima razumljiv jezik, poruku možemo sažeti u: ne želimo da itko sazna za mogućnost žalbe na postupak izdavanja lokacijske dozvole za Golf Larun, a ako netko pak slučajno sazna dat ćemo mu mogućnost uvida u dokumentaciju samo 2 sata i to u mjestu udaljenom 200 kilometara od njegovog doma – pa nek' proba. Naime, dokumenti o predmetu dostupni na uvidu u nekom uredu ministarstva u Zagrebu nisu objavljeni i na internetskim stranicama ministarstva.

Apsurdan je članak Zakona o prostornom uređenju koji nalaže da se javni se poziv objavljuje na internetskim stranicama ministarstva, na njihovoj oglasnoj ploči i na samoj nekretnini (gdje na livadi od 130 hektara?) ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat koji neposredno graniči s više od 10 nekretnina, Ako je stranaka manje od 10, onda se poziv dostavlja osobno na adresu.

Da je takva praksa protuzakonita obrazložio je predsjednik Upravnog suda u Rijeci dr.sc. Alen Rajko 15. prosinca 2015.: (http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=24474):
«Pravo uvida u spis nije nadomještaj prava stranke na izjašnjenje u upravnom postupku. Pravo stranke na izjašnjenje u postupku i pravo stranke na obavješćivanje o tijeku postupka i razgledavanje spisa u određenoj su mjeri komplementarna, ali ne i nadomješćujuća prava. Prema članku 30. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku u postupku se stranci mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari.» Drugim riječima rečeno, stranke u postupku imaju pravo uvida u spis bilo kada u uredovno vrijeme, a ne samo u vrijeme navedeno u prije spomenutom javnom pozivu i na to se pravo mogu pozivati ukoliko žele uvid u navedeni spis i mimo navedenog dana i sata. Zakon o općem upravnom postupku propisuje pravo na uvid u spis i to ne vezuje na samo jedan dan, već daje to pravo bilo kad u toku cijelog postupka, a pravo na izjašnjavanje ima tijekom cijelog postupka (članak 84. Zakona o općem upravnom postupku).

Podsjetimo, Golf Larun, ukupne površine 130 ha, nalazi se u cijelosti u zaštićenom obalnom pojasu i predviđa izgradnju hotela i vila ukupnog kapaciteta 1200 ležajeva. U Izvještaju DUUDI-ja za 2015. godinu. Stoji da je projekt Golfa Larun proglašen potencijalnim strateškim projektom za državu te je u tu svrhu inicirana potrebna procedura. No, kao i mnoge priče kad je golf u Hrvatskoj u pitanju, i ova priča, izgleda, ima pozadinu: http://ipress.rtl.hr/…/u-pozadini-golfa-larun-jaki-istarski…

Da je takva praksa protuzakonita obrazložio je predsjednik Upravnog suda u Rijeci dr.sc. Alen Rajko 15. prosinca 2015.: (http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=24474):
«Pravo uvida u spis nije nadomještaj prava stranke na izjašnjenje u upravnom postupku. Pravo stranke na izjašnjenje u postupku i pravo stranke na obavješćivanje o tijeku postupka i razgledavanje spisa u određenoj su mjeri komplementarna, ali ne i nadomješćujuća prava. Prema članku 30. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku u postupku se stranci mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari.» Drugim riječima rečeno, stranke u postupku imaju pravo uvida u spis bilo kada u uredovno vrijeme, a ne samo u vrijeme navedeno u prije spomenutom javnom pozivu i na to se pravo mogu pozivati ukoliko žele uvid u navedeni spis i mimo navedenog dana i sata. Zakon o općem upravnom postupku propisuje pravo na uvid u spis i to ne vezuje na samo jedan dan, već daje to pravo bilo kad u toku cijelog postupka, a pravo na izjašnjavanje ima tijekom cijelog postupka (članak 84. Zakona o općem upravnom postupku).

Podsjetimo, Golf Larun, ukupne površine 130 ha, nalazi se u cijelosti u zaštićenom obalnom pojasu i predviđa izgradnju hotela i vila ukupnog kapaciteta 1200 ležajeva. U Izvještaju DUUDI-ja za 2015. godinu. Stoji da je projekt Golfa Larun proglašen potencijalnim strateškim projektom za državu te je u tu svrhu inicirana potrebna procedura. No, kao i mnoge priče kad je golf u Hrvatskoj u pitanju, i ova priča, izgleda, ima pozadinu: Često svjedočimo nevjerojatnoj dovitljivosti naše državne uprave ne bi li građanima onemogućila bilo kakav utjecaj na postupak donošenja odluka, želeći zadržati pri tome privid otvorenosti i zakonitosti. Primjera u postupcima procjene utjecaja na okoliš je mnogo, no ovoga puta pozornost javnosti skrećemo na fingirano informiranje i uključivanje zainteresirane javnosti u postupak izdavanja lokacijskih dozvola koristeći primjer izdavanja lokacijske dozvole za Golf Larun na području općine Tar – Vabriga u Istri.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za dozvole od državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija objavilo je 21. travnja 2016. na svojim mrežnim stranicama javni poziv «strankama u postupku za izvrše uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole radi izjašnjavanja za zahvat u prostor Golf Larun na katastarskim česticama k.o. Vabriga na području općine Tar-Vabriga u Istarskoj županiji».

Do te rečenice sve izgleda sasvim normalno: pozivaju se vlasnici parcela koje graniče s novim golf igralištem i pripadajućom izgradnjom da se informiraju i izjasne o eventualnim primjedbama. Nastavak koji slijedi, međutim, izigravanje je načela informiranja i sudjelovanja zainteresirane javnosti i predstavlja kršenje Aarhuške konvencije. Naime, ne samo da je poziv na javni uvid objavljen samo na internetskim stranicama i oglasnoj ploči navedenog ministarstva, nego se javni uvid može izvršiti samo jednog dana – 2. svibnja i to cijela dva sata, od 10:00 do 12:00 u prostorijama ministarstva u Zagrebu. Da ne bi bilo zabune o pravoj namjeri na taj način objavljenog poziva, u njemu stoji i rečenica da se «lokacijska dozvola može izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu».

Ako to prevedemo na svima razumljiv jezik, poruku možemo sažeti u: ne želimo da itko sazna za mogućnost žalbe na postupak izdavanja lokacijske dozvole za Golf Larun, a ako netko pak slučajno sazna dat ćemo mu mogućnost uvida u dokumentaciju samo 2 sata i to u mjestu udaljenom 200 kilometara od njegovog doma – pa nek' proba. Naime, dokumenti o predmetu dostupni na uvidu u nekom uredu ministarstva u Zagrebu nisu objavljeni i na internetskim stranicama ministarstva.

Apsurdan je članak Zakona o prostornom uređenju koji nalaže da se javni se poziv objavljuje na internetskim stranicama ministarstva, na njihovoj oglasnoj ploči i na samoj nekretnini (gdje na livadi od 130 hektara?) ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat koji neposredno graniči s više od 10 nekretnina, Ako je stranaka manje od 10, onda se poziv dostavlja osobno na adresu.

Da je takva praksa protuzakonita obrazložio je predsjednik Upravnog suda u Rijeci dr.sc. Alen Rajko 15. prosinca 2015.: (http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=24474):
«Pravo uvida u spis nije nadomještaj prava stranke na izjašnjenje u upravnom postupku. Pravo stranke na izjašnjenje u postupku i pravo stranke na obavješćivanje o tijeku postupka i razgledavanje spisa u određenoj su mjeri komplementarna, ali ne i nadomješćujuća prava. Prema članku 30. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku u postupku se stranci mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari.» Drugim riječima rečeno, stranke u postupku imaju pravo uvida u spis bilo kada u uredovno vrijeme, a ne samo u vrijeme navedeno u prije spomenutom javnom pozivu i na to se pravo mogu pozivati ukoliko žele uvid u navedeni spis i mimo navedenog dana i sata. Zakon o općem upravnom postupku propisuje pravo na uvid u spis i to ne vezuje na samo jedan dan, već daje to pravo bilo kad u toku cijelog postupka, a pravo na izjašnjavanje ima tijekom cijelog postupka (članak 84. Zakona o općem upravnom postupku).

Podsjetimo, Golf Larun, ukupne površine 130 ha, nalazi se u cijelosti u zaštićenom obalnom pojasu i predviđa izgradnju hotela i vila ukupnog kapaciteta 1200 ležajeva. U Izvještaju DUUDI-ja za 2015. godinu. Stoji da je projekt Golfa Larun proglašen potencijalnim strateškim projektom za državu te je u tu svrhu inicirana potrebna procedura. No, kao i mnoge priče kad je golf u Hrvatskoj u pitanju, i ova priča, izgleda, ima pozadinu: http://ipress.rtl.hr/…/u-pozadini-golfa-larun-jaki-istarski…

Da je takva praksa protuzakonita obrazložio je predsjednik Upravnog suda u Rijeci dr.sc. Alen Rajko 15. prosinca 2015.: (http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=24474):
«Pravo uvida u spis nije nadomještaj prava stranke na izjašnjenje u upravnom postupku. Pravo stranke na izjašnjenje u postupku i pravo stranke na obavješćivanje o tijeku postupka i razgledavanje spisa u određenoj su mjeri komplementarna, ali ne i nadomješćujuća prava. Prema članku 30. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku u postupku se stranci mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari.» Drugim riječima rečeno, stranke u postupku imaju pravo uvida u spis bilo kada u uredovno vrijeme, a ne samo u vrijeme navedeno u prije spomenutom javnom pozivu i na to se pravo mogu pozivati ukoliko žele uvid u navedeni spis i mimo navedenog dana i sata. Zakon o općem upravnom postupku propisuje pravo na uvid u spis i to ne vezuje na samo jedan dan, već daje to pravo bilo kad u toku cijelog postupka, a pravo na izjašnjavanje ima tijekom cijelog postupka (članak 84. Zakona o općem upravnom postupku).

Podsjetimo, Golf Larun, ukupne površine 130 ha, nalazi se u cijelosti u zaštićenom obalnom pojasu i predviđa izgradnju hotela i vila ukupnog kapaciteta 1200 ležajeva. U Izvještaju DUUDI-ja za 2015. godinu. Stoji da je projekt Golfa Larun proglašen potencijalnim strateškim projektom za državu te je u tu svrhu inicirana potrebna procedura. No, kao i mnoge priče kad je golf u Hrvatskoj u pitanju, i ova priča, izgleda, ima pozadinu:
http://ipress.rtl.hr/gradovi-i-opcine/porec/u-pozadini-golfa-larun-jaki-...