Osvrt i preporuke Zelene Istre za povećanje transparentnosti planiranja proračuna Grada Pule

Za srijedu 9. prosinca 2015. sazvana je sjednica Gradskog vijeća Grada Pule na čijem će se dnevnom redu naći i rebalans proračuna za 2015. godinu te Prijedlog proračuna Grada Pule za 2016. godinu . Povodom toga Zelena Istra poziva građanke i građane da preuzmu navedene dokumente i upoznaju se s njihovim sadržajem koliko je to moguće s obzirom na kratki vremenski rok, minimalnu razinu detaljnosti te zastario, zatvoren i nepregledan format objave dokumenata, o čemu više u nastavku. Također, pozivamo zainteresirane građane na sastanak radne grupe za građanski nadzor proračuna, u ponedjeljak 7. prosinca u 18:00 sati u prostorijama Dnevnog boravka Društvenog centra Rojc.

Uočeni nedostaci i preporuke za poboljšanje transparentnosti i participacije
S obzirom da je jedan od ciljeva projekta "Participativno budžetiranje: građani nadziru lokalni proračun" kojeg Zelena Istra provodi uz financijsku potporu EU i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, također i promatranje lokalnih proračunskih procesa sa stajališta transparentnosti vladanja te demokratskih standarda uključivanja građana u raspravu o javnim financijama i politikama, moramo se osvrnuti na do sada zamijećene nedostatke kao i preporuke za povećanje transparentnosti proračunskog ciklusa Grada Pule.

1. Proračunske dokumente objaviti što ranije

Prijedlog proračuna objavljen je tek u ponedjeljak 30.11., iako Zakon o proračunu (čl.37. st.4.) propisuje kako "gradonačelnik [...] utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije te ih podnosi [...] predstavničkom tijelu na donošenje, do 15. studenog tekuće godine." Nakon navedenog datuma zamolili smo gđu. Vesnu Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnicu Upravnog odjela za financije i opću upravu Grada Pule da nam dostavi Prijedlog proračuna, kako bismo pravovremeno omogućili uvid javnosti u dokument i pokrenuli javnu raspravu o njegovom sadržaju. Našoj molbi tada nije udovoljeno, a neslužbene informacije govore o tome da se na Prijedlogu proračuna radilo i dugo nakon zakonskog roka.
No s obzirom da je dokument Prijedloga proračuna službeno datiran 16. studenog, pretpostavit ćemo kako to ipak nije istina. No i dalje, posebno u svjetlu često proklamirane težnje za transparentnošću pulske gradske uprave, ostaje sasvim nejasno zašto nismo mogli dobiti uvid u dokument, kao niti zašto on nije objavljen ranije, odnosno čim je bio dovršen 16. studenog, a ne tek 10 dana prije sjednice Gradskog vijeća, što je zakonski minimum.
Ovako ćemo mi, građani i građanke Pule, kao i naši zastupnici u Gradskom vijeću, iz sasvim nejasnih razloga umjesto gotovo mjesec dana, za upoznavanje sa Prijedlogom proračuna na raspolaganju imati manje od 8 radnih dana, što je daleko premalo za jedan ovako opsežan, kompleksan i bitan dokument.

2. (Proračunske) dokumente objavljivati u otvorenim formatima

Nažalost, i ove godine je, unatoč preporukama Zelene Istre poslanima čelnicima lokalnih samouprava u Istarskoj županiji, pa tako i gradonačelniku Pule g. Miletiću, ali suprotno i globalnim trendovima otvorene i transparentne vlasti te donesenoj Direktivi 2013/37/EU same Europske unije, za objavljivanje proračunskih dokumenata Grad Pula odabrao iznimno nepregledan i zatvoren PDF format.
Stoga i ovim putem, još jednom, pozivamo Grad Pulu da poveća razinu transparentnosti javnih financija i odgovornosti lokalne vlasti prema građanima, tako da rebalans proračuna za 2015. godinu i prijedlog proračuna za 2016. godinu, kao i sve (buduće) financijske dokumente odmah objavi i u strojno čitljivim formatima koji omogućavaju lakšu analizu financijskih dokumenata ovako velikog opsega, ali i važnosti za lokalnu zajednicu.

3. Proračunske dokumente objavljivati na 4. i 5. razini

Grad Pula proračunske dokumente objavljuje na 3. razini detaljnosti, što je također zakonom propisani minimum transparentnosti iz kojeg je uglavnom nemoguće saznati na što se sredstva u konačnici uistinu i troše. To će ubrzo postati jasno svakome tko pogleda dokument aktualnog Prijedloga proračuna u kojem nezanemariva sredstva završavaju u nejasnim i netransparentnim kategorijama poput "Ostali nespomenuti rashodi poslovanja", pod koju je u Proračunu za 2015. godinu svrstano više od 27.000.000 (27 milijuna) kuna, a takvih kategorija na 3. proračunskoj razini ima još.
No dobra vijest je da gradove koji uistinu žele biti transparentni ništa ne sprečava da proračunske dokumente objavljuju i na višim razinama detaljnosti, za što je uzoran primjer grad Pazin. Pazinska gradska uprava je, sudjelujući sa udrugama GONG i "Društvo naša djeca Pazin" u projektu participativnog budžetiranja "Pazi(n), proračun!", proračun objavila na 5. razini.
Zato i ovim putem pozivamo Grad Pulu da - po uzoru na dobre prakse transparentnosti javnih financija iz najbližeg susjedstva - i svoje proračunske dokumente objavi na najvišoj mogućoj razini detaljnosti (konkretno 4., odnosno 5. proračunska razina za dokumente: Prijedlog proračuna za 2016. godinu, Proračun i rebalans proračuna za 2015. godinu) te tako osvjedoči svoju predanost povećanju participacije građana, transparentnosti i odgovornosti vlasti u upravljanju sredstvima svojih građana. Gradu Puli biti će od strane Zelene Istre po tom pitanju upućen i zahtjev za pristup informacijama na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama .

Content type: