Besplatna pravna pomoć za udruge

Predmet ACCC/C/2008/36 u odnosu na Španjolsku

Činjenice predmeta
Priopćenje ACCC/C/2008/36, u dijelu koje se odnosilo na povrede čl. 9. Konvencije, povezano je s dužnošću stranke da, sukladno st. 5. tog članka, razmotri mogućnost uspostavljanja odgovarajućih pomoćnih mehanizama za uklanjanje ili smanjivanje novčanih i drugih prepreka pristupu pravosuđu. Iako je pohvalno da je Španjolska uvela sustav besplatne pravne pomoći koji je dostupan i udrugama, a ne samo fizičkim osobama, način na koji je takav sustav uspostavljen je vrlo kontradiktoran.
Sukladno španjolskom Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, za dobivanje financijske pomoći, neprofitna tijela moraju biti uspostavljena kao udruge koje djeluju za opće dobro. Uvjeti za dobivanje financijske potpore su, između ostalog, sljedeći: njihov statutarni cilj mora biti promicanje javnog interesa, moraju imati odgovarajuće osoblje, opremu i organizaciju kako bi se osiguralo djelovanje u skladu s ciljevima statuta, te moraju obavljati djelatnosti najmanje dvije godine. Osim toga, u skladu s Kraljevskim dekretom o postupku proglašenja udruga koje djeluju za opće dobro, zainteresirani subjekti moraju dati podatke o njihovim ljudskim i financijskim resursima.
Španjolska udruga “Plataforma Contra la Contaminación del Almendralejo” podnijela priopćenje protiv Španjolske navodeći, između ostalog, da je španjolski sustav besplatne pomoći protivan čl. 9. st. 5. Konvencije.

Zaključci Odbora
Odbor za pridržavanje utvrdio je da je sustav besplatne pravne pomoći vrlo restriktivan za male nevladine organizacije. Postavljanjem visokih financijskih zahtjeva da bi se pojedini subjekt mogao kvalificirati kao udruga koja djeluje za opće dobro i primiti besplatnu pravnu pomoć, protivan je svrsi i cilju sustava besplatne pravne pomoći, a to je olakšati pristup pravosuđu onima koji su financijski slabiji. Prema mišljenju Odbora, uspostavljanje sustava besplatne pravne pomoći koji isključuje mogućnost da male udruge ostvare tu pomoć pruža dovoljno dokaza za zaključak da Španjolska nije ispunila dužnost razmatranja mogućnosti uspostavljanja odgovarajućih pomoćnih mehanizama za uklanjanje ili smanjivanje novčanih prepreka pristupu pravosuđu. Time je Odbor utvrdio nepridržavanje čl. 9. st. 5. te čl. 9. st. 4. koji zahtijeva osiguranje pravičnih i pravednih pravnih sredstava (točka 66. odluke).

Važnost predmeta
Ovaj predmet je važan za Hrvatsku, osobito zbog činjenice što pravne osobe, prema hrvatskom Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, ne mogu biti korisnici besplatne pravne pomoći. Udruge koje se bave zaštitom okoliša trebale bi moći ravnopravno sudjelovati u sudskim i drugim postupcima. Zakonodavac bi morao uspostaviti pravedne kriterije prema kojima bi i pravne osobe, a osobito neprofitne organizacije, mogle postati korisnici besplatne pravne pomoći. Kriteriji bi morali biti postavljeni u skladu sa svrhom sustava besplatne pravne pomoći, a to je olakšati pristup pravosuđu onima koji su financijski slabiji. U protivnom bi država mogla odgovarati za povredu čl. 9. st. 4. Konvencije koji zahtijeva osiguranje pravične i pravedne pravne zaštite te čl. 9. st. 5. prema kojem je stranka Konvencije dužna razmotriti mogućnost uspostavljanja odgovarajućih pomoćnih mehanizama za uklanjanje ili smanjivanje novčanih prepreka pristupu pravosuđu