Osporavanje političkih odluka donesenih prije provođenja pravno uređenih postupaka

Predmet ACCC/C/2008/26 u odnosu na Austriju

Činjenice predmeta
Ovo priopćenje, koje je podnijela udruga NETT (Nein Ennstal Transit-Trasse), odnosilo se na projekt izgradnje autoceste koji je predmet političkih rasprava već gotovo 40 godina. Planirana autocesta bi prolazila dolinom Ennstal u Alpama. Javnost se od samog početka protivi tom projektu. 70-tih projekt je napušten zbog političkih otpora. U postupcima iz 90-tih, u kojima se odlučivalo o odobrenju tog projekta, studije su pokazale da bi njegova izgradnja dovela do ozbiljnih utjecaja na okoliš, osobito na vodotoke i alpsku regiju. Međutim, u austrijskoj saveznoj državi Štajerskoj (Steiermark) posljednjih se godina ponovo pokušavao realizirati taj projekt te su bile pokrenute različite procedure. Uspostavljeno je Vijeće za planiranje, u okviru čijeg rada javnost nije mogla sudjelovati. Štajerska Vlada (Steiermärkischen Landesregierung), temeljem preporuke tog Vijeća, odlučila je u travnju 2008. da će autocesta kroz dolinu imati četiri trase, čime su isključene druge opcije (primjerice dvije trase ili unaprjeđenje postojećih prometnica). Podnositelj priopćenja tvrdi da je Austrija ovime povrijedila odredbe koje se odnose na sudjelovanje javnosti u odlučivanju te odredbe o pristupu pravosuđu, budući da se protiv rečene odluke Vlade ne može podnijeti tužba.
Sve se činjenice ovog slučaja odnose na razdoblje prije formalnog početka provođenja pravnih postupaka. Za izgradnju autoceste morat će se provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Osim toga, također se morati provesti i strateška procjena utjecaja na okoliš temeljem Saveznog zakona o strateškoj procjeni u prometu. Odluka Štajerske Vlade ima samo politički značaj, ali ne i obvezujuću pravnu snagu. Međutim, podnositelj je tvrdio da ta odluka svejedno predodređuje daljnji proces planiranja provedbe projekta izgradnje autoceste.

Zaključci Odbora
Budući da preporuka Vijeća za planiranje da autocesta ima četiri trase, koju je Vlada prihvatila, ne predstavlja odobrenje za izgradnju autoceste, Odbor je zaključio da ovaj predmet ne potpada pod čl. 6. Konvencije koji se odnosi na sudjelovanje javnosti u odlučivanju o određenim djelatnostima. Postupak procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene tek će se provesti.
Odbor je, dakle, utvrdio da je proces odlučivanja još uvijek u tijeku. Važno je u tom pogledu da Austrija tijekom strateške procjene, koja će se tek provesti, osigura da su sve opcije otvorene i razmotrene te da se sudjelovanje javnosti provede u skladu s Konvencijom. U tom kontekstu, Odbor je izrazio zabrinutost u pogledu prijedloga Štajerske Vlade od 21. travnja 2008. u kojem je izražena snažna podrška opciji s 4 trase, što u stvari može suziti dostupne opcije i na taj način spriječiti sudjelovanje javnosti u ranom stadiju kada su sve mogućnosti još uvijek otvorene i kada se može uzeti u obzir ishod sudjelovanja javnosti. Slično tome, Odbor izražava zabrinutost s obzirom na izjave člana Vlade na javnoj televiziji i u novinama da će biti izgrađena autocesta s 4 trase, bez razmatranja drugih opcija (točka 57. odluke).

Važnost predmeta
Ovaj slučaj ilustrira kako je teško osporavati odluke i postupke koji su od političkog značaja, ali koji su doneseni izvan okvira formalnih postupaka uređenih zakonom. Tvrdnje podnositelja bile su ozbiljne i moguće je da su određene mogućnosti za izgradnju autoceste već odabrane političkom odlukom prije nego što je formalni postupak planiranja i izdavanja dozvola započeo. Međutim, budući da je ovo politička odluka koja nije donesena u obliku pravnoobvezujućeg akta, Odbor nije mogao utvrditi da se Austrija ne pridržava Konvencije. Naime, Austrija je istaknula snažan argument da će se pravni postupci tek pokrenuti te da će javnost moći sudjelovati u njima te da će nakon donošenja odluka u tim postupcima imati pristup pravosuđu. Odbor je svejedno izrazio zabrinutost da ti postupci mogu samo zadovoljavati puku formu odnosno da je odluka o tome na koji način će se izgraditi autocesta već prije donesena, što znači da sve opcije nisu više otvorene. To će se vidjeti tek nakon što se postupci počnu provoditi te će javnost moći prigovarati da se Austrija ne pridržava Konvencije ako će uistinu jedina opcija koja će se razmatrati biti ona o četiri trase koju je Vlada usvojila u travnju 2008.